Ge mig ett tillfälle så saknar jag moral?

Ökar korruption i Sverige? Eller är det godkänt i politikerkretsar att fördela skattemedel åt sina vänner? Är det så att moral inte finns om tillfälle finns? Är tanken att jag är ju så speciell att jag måste få några miljoner mer än andra? Girighet, helt enkelt?

Karin Wanngård (S) delade ut skattemedel till kompisar efter valet höstas i Stockholms stad. Före detta stadsdirektör Ingela Lindh, fick 4,3 miljoner kronor i fallskärm. Samtidigt fick hon ett extra anställningsår där hon bara behövde stå Staden till förfogande, med fet månadslön 180 500 kr. Det gav henne totalt 6,4 miljoner kronor. Biträdande stadsdirektör Margareta Östrand fick  efter två års tjänst en fallskärm på totalt 3,5 miljoner kronor. Om dessa personer arbetar nu har jag inte brytt mig att leta efter.

Är inte det solklar korruption att dela ut skattemedel som fallskärmar bara så där? Finns det flera politiker och deras anställda i andra kommuner som också nallar på skattekistan vid valförlust? Kan en enskild person göra sådana avtal eller godkänns de bara automatiskt när personen sitter tillräckligt högt uppe?

Jag misstänker att det finns liknande avtal lite varstans. Man garderar sig. Man anser sig stå över andra människor. Vara viktig. Speciell. Förtjäna mer än andra av skattemedel. Ha rätt att ta för sig. Kanske man inte ens begriper att skatten kommer från kommunmedborgarnas intjänade lön och inte regnar över en vid behov eller kommer från tryckeriet i källaren. Ja, vi har inget sedeltryckeri längre, våra pengar trycks i Malta.

Vanliga människor som inte hör till politikeradel får gå till den fallande AF och erhålla A kassa med  helt andra summor, då kommer inga miljoner som liten extra dusör.

  • Som arbetslös får du under dag 1-100 högst 80% av din tidigare inkomst, maximalt 910 kronor per ersättningsdag ger max ca 20 000 kr månad.
  • Under dag 101-200 kan du få högst 80 % av din tidigare inkomst, maximalt 760 kronor per ersättningsdag.
  • Under dag 201-300 kan du få högst 70% av din tidigare inkomst, maximalt 760 kronor per ersättningsdag.

Det gäller att hitta ett arbete snabbt för den arbetslöse som inte hör till den politiska gräddan. Då delas inga stora pengar ut.

Många pensionärer får ut mindre per år än dessa politiker tar ut varje månad. Nästan dagligen kan vi läsa om människor som har hamnat på gatan när pension inte räcker till mat och hyra. Eller att man måste avstå från det mesta. Jag antar att det inte finns politiker i den pensionärsgruppen som nu mera kallas fattigpensionärer.

Visst, hög kunskap och effektivt arbete bör betala sig men i jämförelse med andra välutbildade grupper är politikerlönerna orimliga. De behöver inga fallskärmar. Gå med i A kassa och sök annat arbete som vi andra  om ni blir avpolletterade.

https://www.expressen.se/dinapengar/pension/jobbat-ett-helt-liv-har-inte-rad-att-kopa-klader/

https://www.foretagande.se/debatt/politikers-fusk-eroderar-det-svenska-samhallet/?accept_cookies=1

https://www.expressen.se/debatt/satt-dit-fifflande-politiker-forst/

https://mitti.se/nyheter/sedeltryckeri-flyttar-malta/?omrade=botkyrkasalem

I korruptionsindex ligger vi 3a tillsammans med Finland och Singapore medan Danmark tar första platsen följ av Nya Zeeland. Jag antar att fallskärmar mm är inte medräknade?

https://www.transparency.org/cpi2018

 

En miljard är bara som lite strössel – om arbete och invandring.

img_3549-2092

Tänk på ditt eget liv, ditt val av yrke, flytt eller när du träffade din partner, när du utvandrade från ditt hemland, hur du plötsligt blev rik eller fattig. Hur många av dessa saker har skett enligt en plan? Om du har en plan nu, vem skall utföra det? Du eller väntar du på någon annan?

Eller är livet bara en slump?

Nu tror du säkert att jag skriver något djuplodat om inre plan för livet men nej, det här handlar om arbete och invandring. Många människor i världen är på väg. En del av dem väljer att söka sig till Sverige eller sitter redan på en asylanläggning någonstans och väntar på bättre tider. Vad hade de för plan?

Jag var också en invandrare. I min ungdom hade jag en plan, för det närmaste året i alla fall. Jag skulle flytta från arbetslöshet i Finland till Sverige.  Svensk ekonomi gick som snabbtåg i början 60 – talet (inte som Tesla). Det var gyllene tider för en invandrare som ville ta vilket arbete som helst.

Men var valet självklart? Slumpen gav mig en adress till några finnar som brukade hjälpa nykomlingar. Hade jag vågat åka utan lappen med adressen? Ingen annan jag kände hade flyttat utomlands. Det gällde att våga, ha tur. Jag hade tur och fick arbete med avtalsenlig lön dagen efter.

Så var det på 60 talets Sverige. Man kom, fick arbete i en fabrik, tog det gladeligen, började bidra med skatt, hankade sig fram i andrahandsboenden, anpassade sig. Det fanns inga språkkurser, bidrag, omhändertagande för finnar. Fixade man inte det fick man åka hem. Men arbetsmarknaden var än så god att jag sa upp mig ett par gånger och bytte till ett bättre arbete. Jag skickade pengar hem.

Även idag vill invandrare skicka pengar hem för att visa ”det går bra för mig i Sverige”. Hur känns det när ingenting går bra utan man fastnar på en anläggning, kanske med sina gamla fiender?

Hur tar man ett beslut att flytta över flera länder just till Sverige? Vilka incitament finns för det? Pengar, säger en del. Duktiga människosmugglare som lovar dig liv i lyx, bara du betalar? Jag hade bara en båtresa mellan Åbo och Stockholm.

I dagens Sverige hamnar invandrare vilka räknas som asylsökanden in i ett system med många åtgärder. Vuxna människor tas om hand. De som säger sig vara ensamma barn behandlas som vårdbehövande. Olika program, SFI, bidrag, praktik, bostad, papper, lögner, förturer, snabbspår, hälsoundersökningar, åldersundringar kanske… Invandring är en industri med miljardkostnad och de smarta kan bli miljonärer i hanteringen.  Alla känner till Bert Karlsson.

Ändå fungerar det illa. Är det för många kockar eller för många åtgärder? För många i systemet? Kan det bli för många i systemet? Det tycker inte MP och C. Kulturkrockar? De nya som kommer från länder utanför Europa hamnar i ett helt annat land, arbetsmarknad, kultur och liv än de hade hemma. Vi finnar hade samma grund som svenskar: demokrati, skola för alla och kristen tro. Det var inte svårt att bli ”svensk”.

Många av de nya har sin religiösa tro, islam, som livets grundbult. Att ändra föreställningar som grundar sig på tro och fostran med tro är svårt.  Politiker antar att innehållet i invandrarnas bagage förändras till svensk som genom magi när de passerar gränsen eller åker tunnelbana. Så är det inte. Troligen är det ibland helt tvärtemot.

Assimilering är som ett skällsord. Men, hur förväntar sig politikerna att integration sker? Skall jag integrera mig – igen?  Enkla jobb är ett mantra som upprepas ständigt. De är som om de styrande hade ingen uppfattning om dagens arbetsmarknad. Det finns få enkla jobb. Att komma idag och få arbete i morgon är möjligt bara för den som är arbetskraftsinvandrare. De är en helt annan kategori. De är få.

Dessa enkla jobb vilka inte ens finns skall sätta invandrare utan utbildning och till och med utan svenskkunskaper i arbete snabbt, helst igår. Lägre löner nämns i samband. Låg lön som antagligen väntas att fylla ut från kommunala skattemedel i form av försörjningsstöd.

Utbildningsinsatser är nödvän­diga men i sig otillräckliga. Det avgörande kommer att vara att tillåta låga löner för att nyanlända ska ­komma in på arbetsmarknaden.  http://www.svd.se/sveriges-modell-for-valfarden-ar-i-kris/om/debatt

Vill du ta ett arbete om du ändå måste gå till socialtjänsten och ansöka om pengar? Jag tror att vi pratar om stora trösklar mellan enkla lågavlönade jobb och den påtänkte arbetaren.

Jag hörde en diskussion i ett café där en invandrarkille sa till sin kamrat: varför ska jag jobba när socialen betalar. De andra instämde, men klagade att sostanterna var så snåla. Många får bidrag utan krav som om det vore en bokklubb. Avbokar du inte så kommer pengarna. Vilken sporre får dessa unga män att byta cafésittande med kompisar till enkla arbeten? Av de 415 500 som fick försörjningsstöd 2015 var 37 % mellan 18 – 29 år, en ålder då man borde studera eller ha sitt första arbete. Jag tror att flera av dessa är just invandrare.

Det är otroligt lätt att fastna på kravlösa system som ger  rimliga fördelar.

De arbeten som inte kräver gymnasie- eller yrkesutbildning har försvunnit, lagts ner eller flyttat utomlands. Fabriker med tusentals anställda, vars produkter vi nu mera importerar, finns inte längre. Det som är kvar är robotiserad och datoriserad. Detta kommer att fortgå. Det behövs färre som arbetar med något vi kan sälja, men fler som sköter skattefinansierade arbeten som sjukvård, omsorg och skola. Det säger sig själv att det inte går ihop. Det finns inte ”någon annan” som betalar.

Vilka är de enkla jobben då som skall rädda integrationen och ekonomin? Skattefinansierade hittepåjobb? Sopa gator? Plocka skräp i parker? Visst restaurangarbete kan fungera och flera får faktisk sitt första arbete hos en invandrare som har startat eget. Städa? Hemtjänst räknas som enkelt jobb. Det är inte enkelt att hjälpa sjuka eller dementa.

Enkla jobb är ofta inte så enkla. Vi skall undvika att nedvärdera yrken.

Hur gör vi idag för att få de nya i arbete, speciellt de som inte har gångbar utbildning? Vi betalar. Arbetsgivare som anställer en nyanländ invandrare kan få 85 % av lönekostnaden betald av skattemedel under två år. Men det är bara 5 % som blir anställda efteråt.  40 % går till ny bidragsanställning. Vart försvann resten vet jag inte. Det var inte någon lyckad satsning. Så klart utnyttjas systemet. Vem vill anställa en utan bidrag när man kan få lönen nästan betald från AF? Och fungerar det inte är det bara att byta.

http://www.svd.se/nyanlanda-bidragsfest-for-arbetsgivarna

https://www.sydsvenskan.se/2016-11-22/sokes-arbetslos-som-har-bidrag

Utbildning borde öppna flera dörrar. Trots att hälften av nyanlända saknar gymnasiekompetens eller motsvarighet till svensk grundskola är det bara 5 % som studerar efter det tvååriga etableringsprogrammet.

För att få fler lågutbildade till skolbänken har regeringen aviserat ett nytt stöd från juli 2017. Studiestödet blir ca 9 000 kronor i månaden för grundskolestudier (samma som till gymnasiestudier) och kommer att omfatta ungefär 15 000 personer. Jag undrar, vart finns lärare till det? Hade vi ingen lärarbrist? Det kostar staten cirka en miljard kronor per år.

En miljard? Det är bara som lite strössel i det totala.

Den svenska modellen var att alla arbetar, betalar skatt, får vid behov skattefinansierade förmåner och endast i undantagsfall försörjs av samhället. Den svenska modellen är faktiskt redan begraven. Det kommer inte att finnas arbetsmöjligheter för alla, speciellt inte för dem som varken har utbildning eller kan svenska. Vi har inte plats för hur många pizzerior som helst. När jag besökte Jokkmokk härom år sa busschauffören att ”vi har redan alla utländska restauranger vi inte behöver”. Andelen helårsanställda bland flyktingar, inklusive flyktingars anhöriga, uppgick efter åtta år i landet till 25 %. Efter femton år är 34 % i arbete. Det ser inte ut som framgångssaga. RUT 20160223

Hur många av dessa är skattefinansierade arbeten vet jag inte. Det hjälper inte med mantran ”låga ingångslöner”, ”enkla arbeten”. De är en inbillning som inte håller. Siffrorna skriker om misslyckanden.

Den svenska modellen har definitivt passerat sin bäst före datum. I framtiden kommer många fler bosatta i Sverige vara bidragstagare i någon form, tills kassan sinar. Skolor har också sett sin bäst före datum, likaså polisen. Vissa områden är no-go-zoner med ett slags eget kriminalstyre. Sjukvården är ansträngd. Politikerna får mindre och mindre förtroende hos folket vid varje mätning. Medan genusteorier ivrigt diskuteras glider landet i nedförsbacke.

Frågan är hur länge kan Regeringen/Kommunerna höja skatterna och tro att det är undermedlet? Tills den högavlönade, välutbildade ”någon annan” tröttnar, går ner i tid, eller packar och går?

Kan vi åstadkomma en ny realistisk svensk modell utan att fråga EU om lov? Är det ens längre möjligt? Måste livet bli bättre hela tiden eller skall vi acceptera att våra barn och barnbarn kommer att ha det som i vilket annat kaosland som helst?

Jag efterlyser en plan för framtiden.

Och som på beställning idag:

Lunds arbetarkommun vill riva upp den restriktiva invandringspolitiken.  De har också förslag på hur en mer generös flyktingpolitik kan betalas:

Alla avdrag för hushållsnära tjänster, alltså RUT-avdrag, ska avskaffas. Liksom alla fem jobbskatteavdrag – skattesänkningarna för de som jobbar – som infördes av alliansregeringen.

Cornucopia har redan hunnit räkna ut hur mycket en av de vanligaste yrkesarbetarna, sjuksköterskan som arbetar heltid, skall bidra per månad: 3134 kronor. I månaden alltså. Där rök semestern? Där rök mycket annat. Om räntan går upp rök kanske bostaden också. Men vad gör det när hela världen kan leva på oss?

Eller flytt till Norge? Det blir snart fullt där.

http://cornucopia.cornubot.se/2016/11/socialdemokrater-vill-hoja-skatten-for.html

http://www.svd.se/flyktingpolitiken-kommer-att-gora-ont-for-s/om/svenskt-flyktingmottagande

Läs gärna:

http://ledarsidorna.se/2016/11/ann-heberlein-flit-och-ansvarstagande-maste-fa-tillbaka-sitt-varde/

http://www.morpheusblogg.se/2016/11/20/den-kokande-grodan/

Och mer om arbetsmarknad:

http://tino.us/2015/12/nationalekonomer-om-invandringens-ekonomi/

http://www.migrationsinfo.se/arbetsmarknad/sysselsattning/

http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Integration/Arbetsloshet-utrikes-fodda/

Precis efter jag skrev detta dök denna artikel upp:

http://www.svd.se/svenska-modellen-klarar-inte-integrationen/om/integrationen-i-sverige

Bilder: Tanzanias enkla jobb och tigger som räddningsplanka.

 

 

Frihetsrörelser enligt en Socialdemokrat

indexNils Erik Lindblom, Socialdemokrat, ser IS som en frihetsrörelse. Läs mer på cornucopia där texten  som Lindblom nu tagit bort finns. Så går det när man av misstag lägger ut något man verkligen tycker?

Han är därefter medskyldig till illdåd  som görs i IS namn. Massavrättningar, våldtäkter, halshuggningar, sprängningar av historiska minnesmärken… mer. Sådana politiker vi har! Inte underligt att vi begår suicid in slow motion. Att terrorister går före i bostadskön. Att vi hukar under våldet.  Att vår godhet (läs dumhet) har inga gränser.

Om han inte blir utesluten från S ser jag det som att han har Statsministern och partiet bakom sig.

Och – varför tar vi mot flyktingar från Mellanöstern om IS är bara en frihetsrörelse? Varför flyr folk? Alla borde ju stanna i denna frihetens paradis? Se gärna videon om ”frihetskampen” då ett barn torteras. Länk BBC

ishttp://cornucopia.cornubot.se/2015/06/socialdemokrat-isis-ar-frihetsrorelse.html

http://www.bloggportalen.se/BlogPortal/view/BlogDetails?id=2705

http://nyheteridag.se/socialdemokrat-ser-islamiska-staten-som-frihetsrorelse-precis-som-demokratiforesprakarna-gjorde/

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32957619

Musa, a 25-year-old Kurdish marksman, stands atop a building as he looks at the destroyed city of Halimce, east of the Syrian town of Kobane, also known as Ain al-Arab, on January 30, 2015. Kurdish forces recaptured the town on the Turkish frontier on January 26, in a symbolic blow to the jihadists who have seized large swathes of territory in their onslaught across Syria and Iraq.     AFP PHOTO/BULENT KILIC        (Photo credit should read BULENT KILIC/AFP/Getty Images)

När är man bäst före?

Vilka skall representera oss i Riksdagen? De unga, tycker S. Är det för att S vill ge intryck om att vara ett ungt, framåt parti, dock med gamla uvar i styre? Är ungdom lika med nytt, smartare, mer framgångsrik, rätt i tiden? Eller för de den politiken S egentligen vill föra men inte riktigt vågar ropa ut på torget?

2009 beslutade S-kongressen att minst 25 % av riksdagskandidaterna skall vara yngre än 35 år. Andelen under 35 år är nu över 30 % och andelen 65+ den klart lägsta av alla partier, 4,1 %. Pensionärer, vad är de för bakåtsträvare? Kan de inte hålla tyst och dricka kaffe, vi lovade ju dem en 50 lapp?  ”Som socialdemokrat så står jag upp för människors lika värde”, säger Löfven, men de gamla kanske inte hör dit? Dock har vi sett och hört vissa personer i ledande S-ställning väldigt, väldigt länge och med samma ord i munnen.

Vad vill S ungdomsförbund, plantskolan till partiet? Vilket samhälle vill de forma? Mera av Statens närvaro och mindre av din, mera obligatorier och mindre valfrihet. Gratis kollektivtrafik, så klart. Vem ska jobba gratis för trafiken, busstillverkningen mm finns dock inte uppgivet. En allmän förskola om 40 timmar i veckan från två års ålder, men har vi inte det redan från 1 år? Obligatorisk förskola 25 timmar i veckan från tre års ålder, säg inte att Alva Myrdal är förlorad ur minnet! Vidare, utifrån ett barnperspektiv är det självklart att alla barn ska ha rätt till 40 timmars förskola per vecka, även om vårdnadshavarna är arbetslösa eller föräldralediga. En obligatorisk gymnasieskola som ger högskolebehörighet. Det skall bli ett system där kommunerna tar det yttersta ansvaret i stället för att överlåta det till individen. Kommunen tar hand om dig, du ska gå i gymnasiet, basta! Inga läxor i skolan för det är orättvist. Någon kan ju ha föräldrar som hjälper till med läxor. I den unga S världen är föräldrar en obetydlig del i barnens fostran. Kanske direkt skadliga? Vad har de haft för föräldrar själva?

Och så klart kvoteringar…

Det är några av punkterna i unga sossars program för framtiden. Om du tycker jag är lite gnällig och oförstående så gå in på deras hemsida och läs själv. Det är alltid bra att gå till källan i stället att lita på pressen eller bloggar. Har du läst partiprogrammen? Inte? Lyssnar du bara på journalistkåren a la MP och V? Hur vet du då vem du ska sänka din röst till i de kommande valen? Instämmer du med påståendet: för att uppnå ett klasslöst samhälle behöver samhällets resurser omfördelas? Kanske var klasslöst a la Marx inte precis din grej? Att läsa om vad de olika partierna vill och vurmar för kan bli en överraskande upplevelse.

Men, känns inte detta unga S som något hämtad från gamla öst, det öst som inte är så populärt just nu? Det finns en klar vänsterideologi bakom. Den enskilde är oförståndig och svag och behöver ledas av någon – en S-politiker – som vet hur livet skall inrättas. I en tid då ideologier i svenska partier har blivit en rödgrön röra och vattnig blå soppa finns än de unga vilka hyllar socialismen. De konservativa har ramlat mot mitten och liberalismen försvinner med riskkapitalisterna, landsbygdspolitik är död och det enda som kan väcka debatt är antalet asylsökande. Vill vi verkligen släppa alla fria val? Har politik och idéer dött och blivit ett slags auktion och vi gamla kan snart börja berätta sagor om gamla tider?

Så, när är människan som bäst före? Ni vet den där markeringen på matvaror och kemikalier bäst före datum eller förbrukas före viss tid. Är varan därefter skämd? Oftast inte, det går att använda de flesta varorna även efter datumet om de är rätt förvarade. Är vi människor också bäst före? När infaller det datumet, vilket år i levnadsloppet? För S är grupper under 35 bäst före medan de efter 65 helst skall dra något gammalt över sig och hålla tyst. FP och KD har en andel 65+ bland sina Riksdagskandidater vilket väl motsvarar andelen i befolkningen, om man borträknar de 158 000 dementa. Inte vill vi ha gamla dementa i Riksdagen men går det bra med unga utan arbetserfarenhet? Ja, se bara på Lööf! Man behöver inte ha så mycket erfarenhet av arbete och livet för att bli en i Regeringen, men snart kommer betyget och det blir inte så kul misstänker jag.

Men, är inte de yngre framtiden? Är inte de unga idéerna bättre, mer ambitiösa? Håller inte de äldre bara fast i att så gjorde vi förr? Har de fastnat? Kan de yngre styra Sverige så vi hamnar åter uppe på kunskapstrappan och bort från låneträsket? Det känns inte så. Jag har hört det mesta förr och även sett tillämpningen, nu kraschad eller övergiven. Det känns inte så framåt med de äldre heller. Hur är det med dem som är på toppen av livets kurva? Har de medelålders också stelnat till och saknar visioner? Är drömmen att äga större än drömmen att göra?

Är det bäst att vara ung? Men det går snabbt mot att bli medelålders och sedan äldre. Har Thoreau kanske rätt när han skriver i Walden att: Man kan nästan tvivla på om ens den klokaste man har lärt sig något av absolut värde genom att leva?

Låter illa. Ibland kan man tro att han har rätt.

OK, oavsett vem som vinner får vi 65+ återgå till vår gråa vardag med extra skatt, usla pensioner. Vi kan klaga tyst och dricka mera kaffe om 50 lappen kommer.

I riksdagsvalet i höst är 25,3 procent av de röstberättigade 65 år eller äldre, enligt Valmyndigheten Procentuell andel Riksdagskandidater 65+:  FP 21,9 %, KD 20,7 %, V 12,5 %, M 11,9 %, MP 10,2 %, C 8,8 %, SD 8,5 %, S 4,1 %.

För övrigt tycker jag att Riksdagen bör krympas till 149 personer. Då kan arbetet bli effektivare och det motsvara mer andra länders styre inom EU. Vi har ju mastodonten EU som tar många av våra beslut så… eller de ca 500 statliga verk.

http://www.dn.se/valet-2014/lag-andel-aldre-bland-s-kandidaterna-i-valet/

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/begreppet-manniskors-lika-varde-urholkas_3512580.svd