Ibland känner jag att vi sitter i en sjunkande båt…

Hur löser vi risken för terrorism i Sverige? Genom fina konferenser? Dra in passet? Utvisa terroristerna? Ställa krav? Nu vet jag: vi hämtar hem dem från Syrien när de tröttnar på att kriga och sedan tar vi väl hand om dem med terapi, arbete, bostad och vi skäller inte på dem. Det sista är Regeringens recept. Vi har ju också Mona, en slocknad politiker som ska fixa kanske vårt svåraste samhällsuppdrag.

Hur känner du för detta?

Sverige har varit ”behjälpligt med att plocka hem” ett antal individer från Syrien, säger Sveriges inrikesminister Anders Ygeman till TT. Det var inte hotade journalister. Inte heller terroroffer. Inga hotade kristna. Ygeman vill inte kommentera antal eller omständigheter, men enligt uppgift till TT rör det sig om personer som av fruktan för sitt eget liv inte vågat lämna väpnade grupper där.

Det är klart att de som ångrat sig och har sett med egna ögon våldet och terrorn som IS och andra grupper ägnar sig åt också är bra verktyg i Sverige för att motverka rekryteringen, säger Ygeman som samtidigt betonar att brottslingar kommer att ställas till svars. Några fd IS krigare som vill motverka terrorism har dock inte dykt upp än.

Ygeman anser att det krävs mer pengar till kampen mot terrorism.

Vi kommer att ge mer pengar till Mona Sahlin, regeringens samordnare mot våldsbejakande extremism. Hon kommer också att få ett breddat uppdrag, sade han.

Vem är Anders Ygeman? Född 1970. Idag inrikesminister. Ordförande för SSU Stockholm 1992-1996. Riksdagsledamot sedan 1995. Ordförande i riksdagens trafikutskott sedan 2010. Brinner för rättvisa och utveckling och hör till S vänsterfalangen. Rättvisa för vem?

Har han någon utbildning? Vet ej. Politisk broiler?  Har han haft ett vanligt arbete, kämpat för att få ekonomin att gå ihop? Troligen inte för då hade han inte lagt ut medel för att hämta hem terrorister utan hade fattat att vi vanliga skattebetalare blir jävligt förbannade.

Polisen, säkerhetspolisen och samhällets krisberedskap är några av de områden inrikesminister Anders Ygeman ansvarar för. Den viktigaste frågan just nu är den stora omorganisation som polisen står inför. Hur ber han polisen att handskas med de hemvändande terroristerna? Bullar och saft kanske?

Den 18-19 februari hölls en högnivåkonferens om våldsbejakande extremism i Vita Huset, Washington, med ledare från hela världen. Inrikesminister Anders Ygeman representerade Sveriges regering. Med på mötet deltog även Säpo – chefen Anders Thornberg och regeringens nationella samordnare Mona Sahlin. Vilka beslut togs och vilka förslag framställdes? Blunda och se? Be kind?

Har du någonsin haft problem utomlands? Kidnappad av någon gerilla? Enklare, som att ha blivit stulen av reskassan? Sjuk? Dödsfall? Fick ni hjälp från ambassaden? Inte? Krig?  Och minns ni Tsunamin?  Hjälp för en vanlig jävel är tämligen begränsat, man måste själv försäkra sig. Och ibland hjälper ingen försäkring.

Förbannad? Diskriminerad? Det är häftigt att betala skatt?

Samtidigt har en 28-årig syrisk man dömts till 5 års fängelse, åtalad för bland annat folkrättsbrott. Han blir därmed den tredje personen någonsin i Sverige som döms för krigsbrott och den första för krigsbrott i just Syrien. Däremot blev han i nuläge inte utvisad. Mellan 1000 och 1500 krigsförbrytare uppskattas redan gömma sig i Sverige, enligt polisen.

Konst, hädelse, yttrandefrihet och rätt att skjuta?

Jag är inte särskilt förtjust i Lars Vilks rondellhundar även om jag tycker att greppet är genialt. Att tycka eller inte tycka om konst är verkligen fråga om smak. Själv faller jag för naturbilder, gärna foto, men det finns många äldre mästare som kan tekniken att måla och uttrycket är så man häpnar. Av de nutida har Ai Weiwei varit rent av knäckande och utställningarna i Kiasma, Helsingfors, brukar göra en mållös.  Man kan erkänna betydelsen av konstyttringar även om det inte tilltalar en.

Vilks rondellhundar hör till vår tids konst, de provocerar men gör också religionen en tjänst genom att göra den mindre dogmatisk – nej, så blev inte alls fallet. Han hamnade på Islams dödslista. Man kan inte kritisera islam utan risk. Islam är mer än en religion.

Den normala människan struntar i konst den inte gillar, kanske säger en nedsättande kommentar, men går inte och skjuter konstnären. Dock finns det människor även i Sverige som tycker Vilks borde ha fått en kula i skallen, jag vill inte ens ge dem utrymme med en länk.

Lars Vilks valde sin väg och får ständigt betala för det.  Dagens terrorattack, skottlossning, skedde i ett möte för yttrandefrihet, i Köpenhamn. Denna gång klarade han sig medan någon annan, inte än namngiven person, fick betala priset för islams hat mot yttrandefrihet. Bland mötesdeltagare var också Dan Park, inte så populär i trånga kretsar, nyligen dömd för hets mot folkgrupp när någon tog illa upp vid en utställning.

Idag är vi Lars Vilks?

Bild från Lars Vilks rondellhundar.

Det är bara lite osämja?

Enligt kommunalrådet Rasmus Persson (C) vill man försöka hjälpa de IS-krigare som återvänder till Örebro att komma i jobb och få psykologhjälp för sina traumatiska upplevelser. Det kan SVT Tvärsnytt avslöja i dag.

Vi har diskuterat hur vi ska arbeta för att de här killarna som har kommit tillbaka inte åker igen, och att de bör få hjälp att bearbeta de traumatiska upplevelser som de har varit med om, säger Rasmus Persson (C) till SVT Tvärsnytt.

I kommunledningen har man även resonerat kring möjligheten att erbjuda männen jobb, för att minska utanförskapet som de menar kan vara en del av orsakerna till att de väljer att delta i striderna i Irak och Syrien.

Förslaget från Örebros kommunalråd Rasmus Persson (C) om att hjälpa återvändande jihadister med jobb och psykologhjälp får stöd av Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Sahlin vill att fler kommuner ska ”vakna” och skaffa strategier för att hantera krigsåtervändare.

Så, Monas recept är belöning! Skär halsen av någon och få ett jobb!

Traumatiska upplevelser? När erbjuds flyktingarna och krigsoffren psykologhjälp?

Jag trodde vi hade lag för krigsförbrytelser? Eller räknas inte kriget i Syrien/Irak som krig utan bara en liten osämja? Kanske mord där är inte krigsförbrytelse alls utan dessa killar som åker dit slåss bara lite som i ett gatuslagsmål? Vet inte. Bifogar dock lag SFS: 2014:406–409  från Regeringens hemsida för den som kan juridik bättre än jag.

Ny lag om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Lagen (1964:169) om straff för folkmord samt 22 kap. 6 och 8 §§ brottsbalken upphävs

Beslutsunderlag: Prop. 2013/14:146 Straffansvar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

SFS: 2014:406–409 Ikraftträdande: Den 1 juli 2014

En ny lag om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

införs. Därigenom införs ett nytt brott: brott mot mänskligheten som avser vissa

särskilt angivna gärningar när de utgör eller ingår som ett led i ett omfattande

eller systematiskt angrepp riktat mot en civilbefolkning. Vidare ersätts lagen

(1964:169) om straff för folkmord och bestämmelsen om folkrättsbrott i 22 kap. 6 §

brottsbalken av nya regler om folkmord och krigsförbrytelser. Straffet för folk

mord, brott mot mänskligheten och grov krigsförbrytelse ska vara fängelse på viss

tid, i lägst fyra och högst arton år, eller på livstid. För krigsförbrytelse av normal

graden höjs straffet från högst fyra till sex års fängelse.

Genom den nya lagen införs även bland annat nya bestämmelser om straff

ansvar för militära och civila förmän som underlåtit att utöva kontroll över under

lydande eller som har underlåtit att anmäla folkmord, brott mot mänskligheten

eller krigsförbrytelser som begåtts av underlydande. Straffet för dessa brott ska

vara fängelse i högst fyra år.

Folkmord, brott mot mänskligheten och grov krigsförbrytelse ska inte kunna

preskriberas och svensk domstols behörighet ska omfatta samtliga brott enligt

den nya lagen utan krav på anknytning till Sverige (universell jurisdiktion). Det

samma ska gälla för uppvigling enligt 16 kap. 5 § brottsbalken som består i en

omedelbar och offentlig uppmaning att begå folkmord.

http://www.regeringen.se/content/1/c6/24/33/13/837d608f.pdf

Skall IS krigare belönas med arbete och terapi när många skötsamma personer står utan jobb? Skall IS krigare anses som oskyldiga offer? Borde vi inte döma IS terrorister, leta reda på deras offer, ålägga krigarna att betala skadestånd till anhöriga som det brukar vara när mord sker i Sverige? Eller är vissa undantagna från lagens långa arm?

Mona Sahlins och Örebros kommunlednings förslag om att ge stöd till hemkomna jihadister, är i samklang med de röster som efter attentatet mot tidskriften Charlie Hebdo krävde moralisk hänsyn till Islams heliga symboler. Frågan är om Sverige och svenska politiker har något moraliskt ansvar gentemot de hemkomna jihadisternas hundratusentals offer? Devin Rexvid på:

Stäng in bovarna eller släpp inte in dem igen .

Det är många andra som kräks på förslaget, inte bara jag. Krama terrorister och gör handhjärtan, skit i offren.