Hjälp, jag söker en producent!

Jag bor ganska nära en hamburgerbar och miljön omkring här börjar likna en soptipp. Muggar, papper, påsar och ovan det väldigt mycket fimpar. Nu vill jag veta vem är producenten av dessa förpackningar så de kan komma hit och städa upp allting. Producenterna ska enligt lag se till att förpackningarna går att återvinna. Det går inte när förpackningarna ligger på marken och ruttnar, dock inte tillräckligt fort.

En producent är den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en förpackning eller en vara som är innesluten i en sådan förpackning. Som förpackningar räknas alla produkter, oavsett material, som framställs för att innehålla, skydda, hantera, leverera och presentera varor; från råmaterial till slutlig produkt och från producent till användare och konsument. Det innebär alltså alla Mc Donalds förpackningar.

Producenten ska bygga upp fungerande insamlingssystem och underlätta för hushållen och andra att sortera ut förpackningar från hushållsavfallet och annat avfall. Ja, där sket det sig, för ingen orkar gå tillbaka till Mc Donalds sopsortering och lämna sin tomma kopp där, utan det slängs i närmaste buske. Producenten ska se till att de utsorterade förpackningarna transporteras bort samt återanvänds, återvinns eller i sista hand tas om hand på något annat sätt som är miljömässigt godtagbart. Det är inte trappan bredvid mig, inte heller gräsmattan och inte lekparken som skall ta hand om avfallet.

Kanske bör de införa någon typ av färgmarkering? Så fort du slänger en produkt på marken sprutar det otvättbar färg efter dig. Då ser vi vilka syndarna är.

Men innan det uppfinns vill jag att producenten kommer och städar upp omkring vårt centrum. Vem ska städa upp fimparna? Är det en förpackning? Kan vi samla in rökare som får ta en städdag? Vill de inte? Orkar man inte städa en fimp efter sig bör man inte röka, det kan ju förta orken totalt. Det sägs att 30 % av oss slänger skräp på marken. Är 30 % av oss så tanklösa och likgiltiga för miljön att de inte ids gå till en soptunna? Skäms!

Plast är dock det värsta man kan slänga för en del av plast överlever oss. Vi äter plast genom att djuren får partiklar i sig. Gott?

Beroende på plasttyp och produkt tar nedbrytningen olika lång tid. En plastpåse tar ungefär 10-15 år att brytas ner, en PET-flaska några hundra år, en fiskelina ett halvt millennium, bara för att ge några exempel. Problemet är att vi inte riktigt vet eftersom ingen levt så länge. Plast har masstillverkats i 70 år, men nedbrytningstiden är mycket längre än så.

Typiska nedbrytningstider för plast i naturen ligger alltså mellan några hundra år upp till tusen år. Helt säkra är vi inte eftersom få tester har gjorts. I havet är tidsspannet dessutom ännu längre eftersom nedbrytningen går mycket långsammare.

Det går därför att säga att all plast som någonsin tillverkats, och som inte bränts upp, finns fortfarande kvar på vår jord.

Ingen bild på skräpet? Nej, jag vill inte. Det sägs att när solnedgången är ovanligt vacker finns det mycket skit i luften. Stämmer det så är bilden ovan en skitbild.

Civilisationen sprider sig?

1977 satt jag på Cantons flygplats och väntade på ett försenat plan till Hongkong. Dottern gjorde bekantskap med två amerikanska barn vilka skulle resa Kina runt med sina föräldrar. Dessa uppmuntrade sina barn att fråga min dotter om hur det var att leva i Vietnam. Som ni kan gissa var det ett stenrikt par vilka reste världen runt när de hade lust. Nu öppnade Kina sig för dollarturister och familjen hakade på.

       – Går du ofta på Mc Donalds, frågade ett av barnen.

     –  Det finns ingen Mc Donalds i Vietnam, svarade dottern.

Förvåningen var total.

      Hur kan du leva där, var den samfällda kommentaren.

Föräldrarna förklarade att alla barn har det inte så bra som deras uppenbart hade det.

Nu finns Mc Donalds även i Vietnam, i Saigon, Ho Chi Minh stad som det heter nu. Det intressanta är vem som startar Mc Donalds, det säger en del om utvecklingen i Vietnam. Restaurangen drivs av premiärministerns svärson Henry Nguyen, skriver BBC. Han hade själv arbetat på McDonalds som tonåring i USA dit hans föräldrar flydde undan kriget. Så det är helt tillåtet att komma åter och införa amerikanska seder i Vietnam och kanske glömma andra, nu triviala problem? Kommer hamburgare ersätta nudlarna som snabbmat?

Ja, hur kan vi klara oss utan snabbmat? På veckosluten är Mc Donalds nära mig proppfullt. När slutade vi laga söndagsmiddagar som var veckans höjdpunkt? Ibland lagar jag min mors karelska stek och minnen från barndomens söndag känns väldigt nära.

Civilisationen sprider sig? Västerländska vanor lockar. Det ser vi i Kina, nu i Vietnam. Är Mc Donalds ett slags bevis att nu är vi som de andra, i välståndslandet? Kommunismen bleknar när hamburgarna  och coca cola stegar in.  Vad kostar en Big Mack i jämförelse med din timlön säger en del om staternas ekonomiska tillstånd.

Kan bara rekommendera Samuel p. Huntington i Civilisationernas kamp som läsning snarast möjligt.