Räddningsaktion för EU:s natur?

EU har godkänt ett lag om restaurering av natur. Naturrestaureringslagen innehåller krav på hur medlemsländerna ska återställa minst 20 procent av EU:s land- och vattenyta. Här ingår mål som att plantera tre miljarder träd och öppna upp fritt flöde i totalt minst 2 500 mil av floder och vattendrag. Ängar och våtmarker skall återskapas, skogar blandas upp och grönområden ökas i städerna.

Även bin och andra pollinerande insekter ska gynnas, med krav på åtgärder som vänder den minskande trenden till senast år 2030.

Målet är att åtgärder täcker minst 20 procent av EU:s land- och vattenyta till år 2030 och samtliga ekosystem som behöver återställas till år 2050.

Till vilket år bakåt allt detta skall återställas? Vet inte, såg 1950 som riktmärke i ett land, vissa pratar om EU inträdesåret, Sverige blev medlem 1995, och andra om förindustriell tid. Ser du ett allmänt riktmärke skriv en kommentar!

Nu undrar jag om jag måste flytta. Om alla hus skall rivas och hela centrum avvecklas. För, husen byggdes på risig våtmark och en torkad sjö, inte så mycket vatten men mark som inte går att odla i. Sjöbotten har pålats och i de sankaste delarna finns nu park och damm. I närheten fanns en stor lantgård men som så många jordbruk är det nedlagt länge sedan. Park kan stå kvar, antar jag. Men alla hus som är byggda är ju på fel ställe nu. Skall naturen återställas här måste husen rivas.

Vilket är det rätta stället att bygga och bo så vi inte drabbar naturen? Ingen plats alls. Allt drabbar naturen.

Det blir väldigt mycket rivande för alla städer är väl byggda på en mark tagen från naturen. Alla vattendrag som rinner genom städer är reglerade likaså vattenkraft som spärrar fritt flöde. Idag får vi 35% – 45% av el från vattenkraft. Skall vatten släppas fritt så drunknar en del bebyggelse. Alla sommarstugeområden som är byggda på nedhuggen skog. Mer…Jag överdriver, men trots missnöje är ju Sverige alltid bäst i klassen så…

Trots att jag försökt förstår jag inte riktigt hur allt skall gå till. Men, jag är ju inte natur – och klimatexpert som tur. Ja, ordet klimat kommer i allting nu mera.

Lagar och regler som går baklänges är bara möjliga i aktivisters och vissa politikers huvud. Dessutom är EU s länder olika vad gäller natur. Vi i norr har barrskogen, väldigt mycket skog dessutom.  Följaktligen röstade Finland och Sverige mot men de får vackert böja sig.

Hur privata skogsägare skall kompenseras vet väl ingen idag. Eller ska de bara lägga ner?

Att reglera framtiden vore en bättre tanke. Dock är allt vi gör för klimat och miljö värdelöst. Det är som att slåss mot väderkvarnar. Kriget i Ukraina har redan orsakat mer skador än vi någonsin kan reparera. Israel och Hamas likaså. Ja, alla krig som pågår raserar på en dag allt vi gör.

De nya reglerna träder i kraft i slutet av juli eller början av augusti. Efter det har medlemsländerna två år på sig att utarbeta planer för hur naturen ska återställas.

Hur ser Sveriges mark ut? Sveriges landyta är 410 000 kvadratkilometer eller 41 miljoner hektar. Av den ytan är 68 procent skogsmark och 7 procent jordbruksmark. Den bebyggda och anlagda marken utgör inte mer än 3 procent av Sveriges totala landyta. Öppna myrar och övriga öppna marker med och utan vegetation samt glaciärer står för 22 procent. (från SCB)

I princip låter allt ju vackert men praktiken är nog problematisk och kan bli typ kostsam greenwashing, som så mycket annat.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0220-AM-137-137_SV.pdf

4 svar på ”Räddningsaktion för EU:s natur?

 1. Ytan vi pratar om är ungefär allt söder om Karlstad.
  Tycker synd om alla landets båtägare då ett stort antal småbåtshamnar ligger illa till.
  Eller jägare svampplockare som måste riva vakttorn stigar och allt annat som leder till och hjälper till vid jakten efter älg eller svamp.
  Bara att reda ut hur naturen såg ut oavsett vilket år vi pratar om torde kräva omänskliga utredningar.

  Eu har blivit ett kommunistiskt monster som vi måste lämna omgående.

 2. De hundra tusen byråkraterna i Bryssel inklusive Jessica Roswall (vem är hon?) måste ju ha något att syssla med. Förr eller senare kommer verkligheten ikapp när folk ser sin levnadsstandard eroderad.
  I Frankrike fick Nationell samling 37 % av rösterna, men stoppas ändå helt från inflytande. Vad skall etablissemanget göra när sådana partier får mer än 50 %.

Kommentarer är stängda.