När är man bäst före?

Vilka skall representera oss i Riksdagen? De unga, tycker S. Är det för att S vill ge intryck om att vara ett ungt, framåt parti, dock med gamla uvar i styre? Är ungdom lika med nytt, smartare, mer framgångsrik, rätt i tiden? Eller för de den politiken S egentligen vill föra men inte riktigt vågar ropa ut på torget?

2009 beslutade S-kongressen att minst 25 % av riksdagskandidaterna skall vara yngre än 35 år. Andelen under 35 år är nu över 30 % och andelen 65+ den klart lägsta av alla partier, 4,1 %. Pensionärer, vad är de för bakåtsträvare? Kan de inte hålla tyst och dricka kaffe, vi lovade ju dem en 50 lapp?  ”Som socialdemokrat så står jag upp för människors lika värde”, säger Löfven, men de gamla kanske inte hör dit? Dock har vi sett och hört vissa personer i ledande S-ställning väldigt, väldigt länge och med samma ord i munnen.

Vad vill S ungdomsförbund, plantskolan till partiet? Vilket samhälle vill de forma? Mera av Statens närvaro och mindre av din, mera obligatorier och mindre valfrihet. Gratis kollektivtrafik, så klart. Vem ska jobba gratis för trafiken, busstillverkningen mm finns dock inte uppgivet. En allmän förskola om 40 timmar i veckan från två års ålder, men har vi inte det redan från 1 år? Obligatorisk förskola 25 timmar i veckan från tre års ålder, säg inte att Alva Myrdal är förlorad ur minnet! Vidare, utifrån ett barnperspektiv är det självklart att alla barn ska ha rätt till 40 timmars förskola per vecka, även om vårdnadshavarna är arbetslösa eller föräldralediga. En obligatorisk gymnasieskola som ger högskolebehörighet. Det skall bli ett system där kommunerna tar det yttersta ansvaret i stället för att överlåta det till individen. Kommunen tar hand om dig, du ska gå i gymnasiet, basta! Inga läxor i skolan för det är orättvist. Någon kan ju ha föräldrar som hjälper till med läxor. I den unga S världen är föräldrar en obetydlig del i barnens fostran. Kanske direkt skadliga? Vad har de haft för föräldrar själva?

Och så klart kvoteringar…

Det är några av punkterna i unga sossars program för framtiden. Om du tycker jag är lite gnällig och oförstående så gå in på deras hemsida och läs själv. Det är alltid bra att gå till källan i stället att lita på pressen eller bloggar. Har du läst partiprogrammen? Inte? Lyssnar du bara på journalistkåren a la MP och V? Hur vet du då vem du ska sänka din röst till i de kommande valen? Instämmer du med påståendet: för att uppnå ett klasslöst samhälle behöver samhällets resurser omfördelas? Kanske var klasslöst a la Marx inte precis din grej? Att läsa om vad de olika partierna vill och vurmar för kan bli en överraskande upplevelse.

Men, känns inte detta unga S som något hämtad från gamla öst, det öst som inte är så populärt just nu? Det finns en klar vänsterideologi bakom. Den enskilde är oförståndig och svag och behöver ledas av någon – en S-politiker – som vet hur livet skall inrättas. I en tid då ideologier i svenska partier har blivit en rödgrön röra och vattnig blå soppa finns än de unga vilka hyllar socialismen. De konservativa har ramlat mot mitten och liberalismen försvinner med riskkapitalisterna, landsbygdspolitik är död och det enda som kan väcka debatt är antalet asylsökande. Vill vi verkligen släppa alla fria val? Har politik och idéer dött och blivit ett slags auktion och vi gamla kan snart börja berätta sagor om gamla tider?

Så, när är människan som bäst före? Ni vet den där markeringen på matvaror och kemikalier bäst före datum eller förbrukas före viss tid. Är varan därefter skämd? Oftast inte, det går att använda de flesta varorna även efter datumet om de är rätt förvarade. Är vi människor också bäst före? När infaller det datumet, vilket år i levnadsloppet? För S är grupper under 35 bäst före medan de efter 65 helst skall dra något gammalt över sig och hålla tyst. FP och KD har en andel 65+ bland sina Riksdagskandidater vilket väl motsvarar andelen i befolkningen, om man borträknar de 158 000 dementa. Inte vill vi ha gamla dementa i Riksdagen men går det bra med unga utan arbetserfarenhet? Ja, se bara på Lööf! Man behöver inte ha så mycket erfarenhet av arbete och livet för att bli en i Regeringen, men snart kommer betyget och det blir inte så kul misstänker jag.

Men, är inte de yngre framtiden? Är inte de unga idéerna bättre, mer ambitiösa? Håller inte de äldre bara fast i att så gjorde vi förr? Har de fastnat? Kan de yngre styra Sverige så vi hamnar åter uppe på kunskapstrappan och bort från låneträsket? Det känns inte så. Jag har hört det mesta förr och även sett tillämpningen, nu kraschad eller övergiven. Det känns inte så framåt med de äldre heller. Hur är det med dem som är på toppen av livets kurva? Har de medelålders också stelnat till och saknar visioner? Är drömmen att äga större än drömmen att göra?

Är det bäst att vara ung? Men det går snabbt mot att bli medelålders och sedan äldre. Har Thoreau kanske rätt när han skriver i Walden att: Man kan nästan tvivla på om ens den klokaste man har lärt sig något av absolut värde genom att leva?

Låter illa. Ibland kan man tro att han har rätt.

OK, oavsett vem som vinner får vi 65+ återgå till vår gråa vardag med extra skatt, usla pensioner. Vi kan klaga tyst och dricka mera kaffe om 50 lappen kommer.

I riksdagsvalet i höst är 25,3 procent av de röstberättigade 65 år eller äldre, enligt Valmyndigheten Procentuell andel Riksdagskandidater 65+:  FP 21,9 %, KD 20,7 %, V 12,5 %, M 11,9 %, MP 10,2 %, C 8,8 %, SD 8,5 %, S 4,1 %.

För övrigt tycker jag att Riksdagen bör krympas till 149 personer. Då kan arbetet bli effektivare och det motsvara mer andra länders styre inom EU. Vi har ju mastodonten EU som tar många av våra beslut så… eller de ca 500 statliga verk.

http://www.dn.se/valet-2014/lag-andel-aldre-bland-s-kandidaterna-i-valet/

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/begreppet-manniskors-lika-varde-urholkas_3512580.svd

Sorgesång över en plats i naturen

Det finns platser man minns och bilderna från dem framkallar en lyckokänsla. Men att gå tillbaka efter några år kan bli en besvikelse. Små naturpärlor lever farligt när civilisationen brer ut sig.

Kanske har träden fallit, växtligheten dött och bäcken torkat. Så är gången i naturen, den växer, dör, växer åter, förändrar sig, omformas, lever vidare. Tills människan anfaller och naturen måste hitta alldeles nya vägar. Naturen har oftast raserats med människans framfart och efterlämnade sopor även om elakt väder också kan göra sitt.

Den här platsen var en oas innan människorna började kasta dit sitt skräp, byggskrot falla från förbipasserande bilar på väg till nybyggen och trafiken lämna spår när människorna i sina plåtburkar sökte en snabbare väg i stället huvudled. Det var innan bostadsområden kom närmare och med det läskburkar, godispapper, fimpar och andra mänskliga lämningar började liksom smyga bland hasselsnåren. Innan man kalhögg skogen omkring. Förr bildade ormbunkarna en skog för dvärgar, vitsipporna invaderade på våren, andra blommor som liljekonvaljer kämpade sedan tappert mellan fallna träd och myrstackar. Granarna blev jättar och svamparna växte i klasar på de döende trädens stammar. Luften var lite murken. Bäcken var ibland fylld med vatten, ibland bara en aning på den finsandiga bäckbottnen. Bävern byggde dammar, några gånger så lyckosamt att omgivningarna fylldes med vatten och kommungrannarna grälade om vem har ansvaret att rensa och flytta den skyldige eller helst döda bäverfamiljen. Andra djur samsades på platsen som fåglar, grodor, ormar, häger, sångsvan och räv, kanske en älg promenerade förbi och rådjur gömde sina kid i gräset.

Idag är platsen begravt med skräp av dem vilka inte har än förstått att naturens död är även vår egen.