I nöd och lust och som koordinator?

En kvinna berättade i TV att hon fick vara koordinator för sin sjuke make som bodde i ett vårdhem, fast hon bara ville vara hustru. Hennes ord väckte en fråga: vilka uppgifter hör till hustrulivet? Ingår det att vara vårdkoordinator för sin make, även då när man inte längre bor varaktigt tillsammans?

Många par har lovat att älska varandra i nöd och lust inför en präst eller vigselförrättare, vittnen och bröllopsgäster, vissa har lovat det till och med inför Gud. Många förälskade par har gett liknande löften till varandra i andra sammanhang. Vi två forever. Men löftena bleknar ofta. Mina gjorde det. Livet som hustru blev milt sagt omöjligt med skilsmässa som följd.

Hälften av gifta skiljer sig när nöden i någon form kommer. Av sambor separerar 75 % läste jag någonstans. Kanske väljer vi fel? Kanske har vi fel förväntningar? Kanske är vi inte beredda på hur mycket utrymme barnen tar av vårt gemensamma liv? Kanske förändras vi och våra prioriteringar med livets gång? Kärlek och åtrå är nog inte tillräcklig grund för ett liv tillsammans. Eller, borde vi offra oss för kärleken? Hur mycket nöd står vi ut med?

Vart går gränsen för hustrulivet? Hör det till hustrurollen att bli koordinator och vårdare för sin make? Vad gäller för sambor då?

”Att åldras är som att bestiga berg, man blir lite andfådd men man får mycket bättre utsikt,” har Ingrid Bergman sagt. Vet inte vilka berg hon jämförde med, desto högre desto molnigare brukar det vara. Ålder är faktiskt den största riskfaktorn för nästan alla sjukdomar, bland annat enligt Craig Venter som nu arbetar med projekt som syftar till att bromsa åldrandet. Må han lyckas med det snabbt för ekonomin skriker på hjälp när befolkningen åldras och arbetslösheten hotar. Han har så rätt om ålder och sjukdom. En och annan drabbas av olika krämpor, sjukdomar och demens. Alzheimer och demens ökar i hela världen och anses rent av hota hela sjukvården. Fast, ungdom är inte heller garanti för friskt liv, missbrukar man kroppen ger den igen och man kan bli gammal i förtid.

Så, vad händer med de par vilka lever tillsammans om någon av dem drabbas av sjukdom/demens som förlamar livet? Hjälpen till partnern kan bli ens uppgift. Det blir mer av nöd än lust. Det blir obalans i relationen. Tillvaron blir kringskuret och består av vårdande åtgärder enligt den sjukes behov, inte ett jämbördigt liv tillsammans. Man bli koordinator för sin partners liv. Man håller reda på det liv som finns och det som håller livet ihop.  

Det uppstår många frågor och oro. Hur länge orkar man? Hur länge vill man eller känner sig tvungen till att ta hand om sin partner? Vart går den moraliska gränsen för ett fortsatt liv med varandra?

Jag minns en fru som besökte sin make dagligen i demensboendet där jag arbetade extra. Han hade alzheimer och hon orkade inte ta hand om honom när han blev närapå orörlig, han var stor och hon var en späd kvinna. Hon skämdes så. Hon sa att hon borde ha orkat. Hon vågade inte vara borta en dag. Jag lyckades övertala henne att ta ledigt några dagar när hennes syster på annan ort fyllde år. Jag sa att jag skulle ta extra väl hand om hennes man de dagarna, vilket jag förstås inte hann med. Hon ringde oroligt varje dag.

När kan man släppa vården av sin partner utan att skämmas är en svår fråga.

Och, när kan man göra det rent praktiskt, alltså när beviljar kommunen plats i ett boende? Att få en plats är inte enkelt, det har vi sett i otaliga reportage och artiklar. Alla ska bo hemma så länge det går, helst till döden, för vården av de gamla är en utgift, inte moraliskt åtagande om man frågan en politiker, den som sitter på pengarna. I stället att bygga boenden lägger man ner de trots att antalet åldringar ökar. Kvalitén på vården är också ifrågasatt många gånger. Var det någon som hade realistiska förslag på bra omhändertagande av de äldre – vilka faktiskt var med och byggde det välstånd vi har – som en stor valfråga? Nix. Vissa löften fanns från KD och SD men knappt något med tyngd bakom eller samarbetsvilja från andra som räcker till efter valet. Det är många andra grupper som slåss om skattepengarna.

Och vi som inte ens lovade något kan hamna som vårdare när livets avigsida slår till. Man blir anhörigvårdare trots inga löften om nöd, kanske bara om lust. Livet är oförutsägbart. Inte trodde jag att min alltid så friska gubbe skulle vika ihop och tappa minnet på ett nafs. Så det var bara att anpassa sig.

Men ibland undrar också jag: skall jag vara koordinator för gubbens liv? Men svaret är: vem annars?

—–

Kommunen ger max 20 timmar avlösning i månaden för den som vårdar någon hemma. Däröver får man ansöka om hemtjänst eller köpa, än så länge, Rut – tjänster. Efter ansökan kan också tillfälligt boende/växelvård beviljas. Det gäller dock att ha en kommun som har insett att anhörigvårdarna är också individer med egna behov, inte kommunens sparbössor. Som tur är bor jag i en sådan kommun.

No country for old men

Det finns så många saker jag borde ha gjort, men tiden passerade så snabbt att tanken inte hann med. Många planer och drömmar blev ogjorda, nedlades, fanns inte tid till eller råd med. När man blir äldre tickar tiden snabbare. Det är till och med bevisat att äldre har en snabbare tidsuppfattning än de yngre. Det stämmer nog. De senaste åren har bara försvunnit. Jag måste tänka efter innan tiden klarnar upp. Det är inte så mycket som händer i mitt liv, men ändå är det mycket, men nu genom andra som barn och barnbarn. Det är andras liv som fyller scenen. Gott så.

 

Semestrarna är också förbi. Jag reste oftast till fjällen på semestern för det gav ro och ett slags trygghet fast området var väglöst och öde. Varför återvände jag? Var det så att jag hade hittat mitt landskap? Tomheten i omgivningen läkte den stressiga vardagen, enkelheten i tillvaron från en tältplats till en annan sopade bort kraven, behovet att vara empatisk och ständigt tålamodig. Det var bara jag och naturen, sträckan och ansträngningen. Jag tycker om att gå, om ensamheten, känslan att inga andra hade trampat på samma stig fast det sistnämnda var ofta bara en inbillning. Efter några nätter i tält drömde jag inte längre om patienter. Naturen helade mig.

 

Jag saknar allt detta nu när jag inte har kommit iväg i år annat än några dagar med ett av barnbarnen. Jag valde att låta bli när vården av min gubbe var så usel i avlastningsboende. Jag kunde inte lämna honom dit igen. Samvetet var tyngre än längtan ut. Vi som bor med eller vårdar en anhörig är bundna till kommunens välvilja, vårdens utförande och snälla anhöriga för att kunna göra något bara för oss själva. Äldrevården har låg prioritet, det märks redan i möblerna när man kommer in, TVn som står på och en stressad person som tar hand om alltför många vilket innebär att de gamla tas inte hand om ens på den elementära nivån. Om sjukhusvården för gamla var en mardröm, är åldringsvården just fattigvård, fast riskkapitalisternas broschyrer berättar om ett givande liv med kultur och valfrihet.

 

Samhällets moral mäts i hur vi tar hand om dem som inte kan hävda sig, som barn och gamla. I flera kommuner försöker man skyffla undan de gamla för att bereda plats för de nya som kommer över gränsen. Det ser ut som moralen hos beslutsfattarna krymper när de försöker forma sin nya sköna värld. De gamla behandlas som paket utan adress. Det är inte alldeles ovanligt att äldre personer tar livet av sig när tillvaron blir för tungt. Alldeles nyss tog en gammal kvinna sitt liv efter lång kamp med äldreomsorgen. Det blev en ättestupa i stället äldreboende. Samtidigt med kraven att vi skall heltidsarbeta upp mot 70 år fallerar omsorgen av de gamla genom kommunens åtagande. Det går inte ihop.

h

 

Alla blir gamla och 7 % av de över 65 är dementa eller har Alzheimer. Det skrämmer. Det är många drömmar om skön ålderdom som går i krasch. Trots ständig uppfostran av oss från Socialstyrelsen till kostproffsen och information om vad vi skall äta, hur vi bör motionera och på vilket sätt hölls hjärnan i gång blir en del dementa, som min gubbe. Han som levt det exemplariska livet med bara ekologisk mat, utearbete, vänner, rik fritid, inga laster och inget ärftligt blev sjuk i infektion och tappade minnet. Livet är inte förutsägbart och rättvist.

 

Skjuter du upp saker som bör göras och har drömmar som väntar på förverkligande – någon gång? Det är fel planering. Detta: gör inte idag det du kan göra i morgon, nästa vecka, nästa år, är galet för morgonen kanske inte kommer eller är helt annorlunda.