Framtiden är vacklande.

Personligen var året 2017 ett av de sämsta år jag haft i mitt vuxna liv. Det finns väldigt få händelser värt att minnas. Året 2017 får gärna gå till historiens soptipp för min del.

Sverige är på sluttande plan. Ute i den stora världen är läget lika illa.

Krig, svält, överbefolkning, vattenbrist, skaror av arbetslösa unga män som försöker tränga sig till EU, flyktingar,  obegåvade politiker, terrorister… oro i flera länder.

De som analyserar läget för nästa år säger:

“If 2017 did not look good, predictions for 2018 are no better: violence and insecurity are likely to deteriorate in Afghanistan, Democratic Republic of Congo, Libya, Ethiopia, Mali, Somalia, and Syria next year,”

”Next year Ethiopia will join northeast Nigeria, Somalia, South Sudan and Yemen as places at risk of famine”, från rapport “Humanitarian Overview: An analysis of key crises into 2018” av ACAPS (Assessment Capacities Project).

Och så vidare…

Så, Gott Nytt År? Bättre helst!

Jag önskar alla läsare Gott Nytt År. Ta vara på dagarna som går. De kommer inte åter. Få saker går i repris så man kan få fatt det man missade. Tro inte på dem som säger att man hinner nog senare…Dröm inte. Gör något åt det.

Livet är det som pågår medan du väntar på sådant  som aldrig händer (Kristian Anttila)

https://www.acaps.org/countries

https://genius.com/artists/Kristian-anttila

https://genius.com/Kristian-anttila-livet-ar-det-som-pagar-medan-du-vantar-pa-sadant-som-aldrig-hander-lyrics

Vänta inte på änglarna … gör något själv

Ibland hittar man något viktigt på Internet, ord som berör eller var sällsynt kloka. Idag, på Nyårsdagen då vi börjar igen en helt ny period i våra liv, år 2013 –  än ganska oanvänd men tyvärr redan märkt av förra årets dumheter, en massa skräp i parkerna och kanske en smula klokskap –  läste jag följande sällsynta betraktelse. Ni får en bit av intervjun, läs det hela på.

http://rt.com/news/oliver-stone-us-orwellian-022/

We are saying learn your history, study it and think about what the alternatives are, think in utopian ways how different the world could be, how better it could be if we start to organize it rationally in the interest of people, not in the interest of profit, not in the interest of Wall Street, not in the interest of military, in the interest of our common humanity, the six billion of us who occupy this planet. 

Oliver Stone and historiker Peter Kuznick

Något att tänka på? Inga änglar syns till, i alla fall är de väldigt sällsynta, så vi bör nog agera själv. Kanske en bra dag att tänka till när nyårsfesten är över och en alldeles vanlig dag står bakom hörnet.