Svenska män är de mest jämlika i världen. Mobba dem inte.

005-2Min far var ingen bra far om jag mäter honom med nutida jämlikhetsmått. Jag minns bara några få tillfällen då han var engagerad i oss barn på barns villkor. Han var garanterat inte pappaledig en enda dag. Han var uppfostrare. Han var konservativ. Han var kristen. Han var inte feminist. Han var säker på att hans hustru var värt mer än han själv. Hon kunde ju föda barn. Far hade ett heltidsarbete och ett deltidsjobb. Mor sörjde för hushållet, att pengarna räckte, att det fanns mat på bordet och när det knep ekonomiskt arbetade hon som tidningsbud på nätterna så länge vi barn var under skolåldern och hon behövdes hemma. Far var stolt över henne.

Min far var stolt över sitt land också. Han var krigshjälte fast han tyckte krig var okristligt. Men han ville försvara landet. Att ha ett eget land, gräns mot andra, flagga, språk, rösträtt, förmåner och skyldigheter och en folkvald president var viktigt för honom. Att få vara en medborgare i ett fritt land var något stort. Han var stolt över sitt medborgarskap även om han aldrig ägde ett pass.

Att försvara sitt land, sin frihet, sitt sätt att leva var självklart.  Även om kriget mot ryssen tog hans hälsa och psyke och kortade hans liv – krigsskador kunde inga medaljer läka – skulle han försvara landet igen vid behov, om han sen skulle krypa.

Han var nationalist, absolut.

Han lärde oss barn att medborgarskap i ett fritt land var värdefullt. Medborgarskap förpliktade. Vad kan du göra för ditt land, var frågan.

Det var viktigt att ta ansvar. Man måste ge även om man inte har nog själv. Finland förlorade kriget och fick en halv miljon flyktingar. Det löste sig tack vare de vanliga människorna. Även far och mor tog ansvar.

Mor delade maten med flyktingar som bodde i vår hyreslänga. Vi fick vara lika hungriga som de tills de fick arbete. Någon gav dem ett rum. Andra kom med kläder. På söndag gick de till kyrkan med oss. Sedan ställde de sig vid en fabriksport och hoppades få arbete.

Efter kriget gick far  tillbaka till sitt arbete på pappersfabriken där han hade börjat som 14 år gammal. Varje vecka arbetade alla extra utan lön med ryska beställningar. Krigsskulden skulle betalas. Fabriken bidrog med varor. Det var så en nation med äran i behåll gjorde. Det land som är skuldsatt är inte fri, lät det på den tiden.

Trots att vi var fattiga hade han optimistisk syn på världens utveckling.  Att be till Gud och göra sitt skulle hålla ihop landet och behålla fred i världen.  Han fick dö med den tilltron.

Far och jag hade väldigt olika åsikter om det mesta men inte om värdet av ett fritt land, medborgarskap, demokrati och rätten att leva på vårt lands sätt. Även idag lever en liten, men väldigt bestämd finne inuti mitt försvenskade jag.

Det är inne att hata män. Kända figurer som tycks veta föga av världen hatar. De svenska männen hånas i massmedia av tongivande feminister som värdelösa svenska vita medelålders skräp fast de är just de som går till arbetet i morgon, tar hand om sina barn, bidrar till samhället på olika sätt och genom skatten bekostar även de invandrarmän som har lämnat sina barn och fruar kvar på krigsområden, sökt sig till EU-paradiset och skippat sitt ansvar hemma.

Hur känner alla fäder sig om deras kvinnor ropar i massmedia: hatar, hatar, hatar män?

Svenska män är de mest jämlika i världen. Mobba dem inte.  Värdesätt och ta hand om era män, fäder, söner. Tacka dem speciellt idag på fars dag. Tänk efter, du som är feminist. För – hackar man någon tillräckligt länge kommer även den att dra.

Ge oss en ny värld, helst flera – om årets ”Living Planet Report”.

figure_34_lander

Världsnaturfondens ”Living Planet Report 2016” är en genomarbetat rapport om jorden och dess resurser, de förändringar som sker på land och hav och vår användning av allt. Har bara tagit en snabb titt men tidningarna har redan meddelat att vi svenskar slet 4,2 jordglob per person och år.

USA, Kanada, Australien, Sverige och Förenade Arabemiraten, Qatar, Kuwait och Belgien är de värsta syndarna och/eller har den högsta levnadsstandarden. Norge har inte lämnat uppgifter sedan 2012 men skulle säkert hamna i topp.

638831main_globe_east_2048jord1jord2jord3 th2638831main_globe_east_2048

Svenskarna lever som om det fanns 4,2 jordklot, en ökning från 3,7 planeter för två år sedan. Mat gör 32 %, resor 29 %, varor 18 % och boende 12 % av vår resursanvändning.

Men, låg inte vi på toppen av alla länder i fråga om miljöhänsyn? Vi sorterar sopor, Regeringen stöder dyra elbilar och ordet miljö trycks ständigt i halsen på oss. Hur gick det här till?

Vi är ett avlångt land med långa transportvägar. Det är kallt på vinter. Vi importerar hälften av vår mat. Vi använder olja och alternativa sätt att fylla tanken – som el – behöver ändå tillverkas, kanske med hjälp av kolkraft i Tyskland. Vi importerar oändligt med saker, nya telefoner, datorer, fordon, tunnelbanevagnar, kläder, leksaker… Att resa har blivit en livsstil. Även jag har flugit inrikes en gång och utomlands två gånger i år. En var lite längre resa med en mellanlandning. Och jag åt oxfilé häromdagen. Och jag slängde  tomma kartonger i sopnedkastet.

Är jag kriminell nu?

Att förändra livet så grundligt att vi inte sliter på jordens resurser är inte möjligt ens med radikal minskning av jordens befolkning. Det vore fortfarande vi mot naturen. Det är vi mot och även med naturen. Vi är överst på näringskedjan. Vi är inte beredda på att systemet kring vår tillvaro förändras hastigt och tvingar oss att ändra våra vanor. Ja, en del av oss förbereder sig mot smärre katastrofer som elavbrott eller för TEOTWAWKI, det stora sammanbrottet. På vissa områden har det ju redan skett. Mosul just nu till exempel. Eller angrepp från yttre rymden? Vem skulle vilja angripa oss så som vi suger ut planeten?

Vi är faktiskt ganska många fler nu i världen. 19,3 miljoner fler födda än döda hittills i år. Mer än två Sverige. 19,3 miljoner små barn som också skall ha något av världens resurser.

Att folk invandrar till Europa i stället att bo på tältläger eller hemma i varmare klimat och enklare förhållanden kostar också på. Ingen flyr till de fattigare länderna med enkelt liv utan till Europa.  Vi är speciellt populära. Vi har problem för att kunna  lösa invandringens resursefterfrågan. Hur ser det då ut i den fattigare delen av världen som i Afrika vars befolkning ökar stort? Jag misstänker att utvandring har bara börjat.

Men ändå, vad är det som gör att vi svenskar använder mer ”jordglob” än Frankrike, England eller Ungern? Är det kylan? Är vi slösare av rang?

People inspect damage at a site hit by what activists said were barrel bombs dropped by forces loyal to Syria's President Bashar al-Assad in Aleppo's district of al-Sukari, March 7, 2014. REUTERS/Hosam Katan

Det som aldrig räknas i resursslöseriet är krig, en riktig slukare av tillgångar. Vilka resurser har islams krig i Mellanöstern, med alla utomlandspartner som Ryssland och USA, förstört detta år? Bostäder, sjukhus, transport, egendom, människor… tilltro till att världen är god och att vi kan leva tillsammans? Det är en viktig fråga.

Skall du göra något mer nu? Avstå från biffen på söndag lär inte frälsa världen. Inte att skippa bilen på arbetsresor heller om du blir sen, grinig och får mindre tid med dina barn. Och din gamla mor och far kommer inte att känna sig som miljöhjältar om du avstår från resan till dem i jul.

Kanske kan du ha telefonen ett år till fast den är inte senaste modellen? Inskränka klädköpen? Bo trångt eftersom bostaden ändå är tom en stor del av den vakna tiden? Låna ”sällansaker” från varandra? Det sistnämnda vore nog smart. Skulle det göra skillnad för världen?

Knappast. Vi är en liten smula av världens 7 461 000 000 människor. De stora avtalen som skrivs av runt flygande politiker brukar sällan ge resultat trots många underskrifter. Det är alltid något som kommer emellan. En bomb, träta, Gud… viljan att leva som vi. Eller ha ännu mer.

Så, rapporten säger:

INCREASED HUMAN PRESSURE IS DIMINISHING NATURAL CAPITAL AT A FASTER RATE THAN IT CAN BE REPLENISHED.

Vilket jag instämmer i. Och antagligen du och resten av oss också. Men vad sedan, det är en värre fråga.

http://www.wwf.se/source.php/1674006/LPR_2016_full%20report_spread%20low%20res.pdf

http://www.wwf.se/

Krigsbilden:  Aleppo 2014. /Hosam Katan

 

”Vi möter tiden som den söker oss”

9789187219382_200x_varlden-av-i-gar-en-europes-minnen_pocket”Det är och förblir en orubblig historisk lag att just de samtida aldrig lyckas skönja begynnelsen till de stora rörelser som skall bli avgörande för deras öde.”  Stefan Zweig om den osynliga starten för nazismen och Hitlers stödtruppers ankomst. Kanske också för vår tid men med andra spelbrickor?

stefan_zweig2Stefan Zweig 1881 – 1942 var en av sin tids mest kända och beundrade författare. Han levde både under det första och andra världskriget. Den politiska situationen före andra världskriget, att hans böcker förbjöds och hotet mot judar drev honom i landsflykt. Han kom först till England, sedan till USA och sist Brasilien. Han dog i Brasilien tillsammans med sin andra fru genom självmord.

Hans bok ” Världen av igår En europés minnen” blev färdig precis före självmordet. Jag har haft boken länge på bokhyllans ”att läsa” hög. Jag borde ha prioriterat den. ”Världen av igår” är en storartad läsupplevelse. Det var som att komma in i Europas kulturklubb – när det än fanns. Zweig känner alla, reser, träffar alla men tränger sig aldrig på. Hans beundran för de andra är märkbar fast han själv var bland de största av alla. Kända namn vimlar förbi, ibland måste man slå upp de. En del har jag  läst i skolan, på den tiden då kultur och bildning ansågs höra till utbildning.

Två gånger drabbas Europa av krig. Det första förändrar Europas karta, nya stater kommer till. Återhämtningen sker ganska snabbt. Han besöker Ryssland, nu Sovjetunionen, när revolutionen än är en förälskelse från folkets sida. Han upplever mellankrigstiden före Hitler som positiv, som de goda åren.

Zweig tar inga politiska ställningstaganden. Han är för enighet, broderskap, Europa, den öppna världen. Har vill inte blanda sig i, han är en författare och vill leva i den kulturella världen. Han har svårt att anpassa sig sedan som flykting, en utan sitt lands pass i en värld med gränser och slutenhet. Kanske är det som tar livslusten ifrån honom?

När Zweig skriver om upptakten till andra världskriget blir det obehagligt både för honom och läsaren.

120510_lgdv_buch_nah-200dpi_7170998648

Han beskriver de steg Hitler och stödtrupperna tar för att forma sitt rike. I början nästan osynligt, ett litet steg i taget, sedan lugnt, något som tyska folket accepterar och flyter med. Sedan nästa. Tills lagar är urgröpta. Tills böcker bränns. Tills snaran dras kring judar. Zweig är icke önskvärd och flyr i tid. Zweig beskriver engelsmännens förhandlingar med Hitler då bedragen Chamberlain, än inte i verkligheten, ropar ut ”peace for our time”

Peace for our time?

Ett  litet steg i taget? Det är som om nutiden tränger sig på. Det känns så nära, så som det vore något samtiden gör och planerar fast med andra spelare.

Jag är pessimist om världsläget, handfallna politiker, bakom kulisserna spelare vi knappt vet något om, förhållandena mellan ismer, religioner, folkökning, hat, vapentillgång, de katastrofala sätten att lösa problem.

”Vi möter tiden som den söker oss” (Shakespeare), skriver Zweig.

Läs ”Världen av igår”. Den är lysande. Den är historia över en tid som gick till spillo.  Den äger en giltighet för vår tid. Den har mycket att säga till nutidsmänniskan. Men lyssnar vi?

Läs gärna också:

 stefan-zweig-vid-varldens-ande

Den brända boken Amok är från från Wikimedia:

Surviving copy of Zweig’s novel Amok (1922) burned by National Socialists.                   Bild: By Fraktion DIE LINKE. im Bundestag – 120510 LgdV Buch nah-200dpi, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25771420

Denna länk handlar inte om Zweig. Men jag måste sätta ut det genast. Det är för viktigt för att förbises.  Även om inte syftet var så hänger det ihop på ett märkligt sätt med dåtiden som försöker bli nutiden. Läs!

http://fnordspotting.blogspot.se/2016/10/propagandafiaskot-i-sandviken.html

 

 

Läs också:

Vad kunde världen göra för 14 000 miljarder?

141

General Patton sa “Everything changes after the first shot”. Hur mycket kostar det? Inte det första utan de följande skotten? Nog är det mycket som en skott orsakar.

2,3 % av BNP i världen går till militära ändamål. Det låter inte så mycket, 2,3 % men vilka pengar det blev. 14 000 miljarder!

14 000 000 000 000 kr -om jag fått ihop rätt antal nollor – var världens utgifter till militära ändamål förra året. Det vi kan räkna för det finns alltid siffror och saker som slinker undan. Är alla löner och ersättningar medräknade. Inte det?  Självmordsbombare? Är de medräknade? Paris? Bryssel? Lahore? Resultat av kriget i Syrien? Alla handgranater i Malmö borde också räknas in.

Vissa säger att det råder krig mellan civilisationer. Väst mot islam. Islam mot kristna. Det är inte svårt att instämma i det.

Topplistan för militära utgifter leds av USA som minskar per BNB, därefter Kina som satsar nu, Saudiarabien ökar också, Ryssland likaså, därefter finns England, Indien, Frankrike, Japan, Tyskland, Sydkorea, Brasilien, Italien, Australien, United Arab Emirates, Israel i toppligan. Länder som gränsar till Ryssland som Polen okar också sina militära utgifter, ganska förståeligt med tanke på Ukraina.

krig

Medräknad i militärutgifterna är inte resultat av krigen.

Som förlust av t ex infrastruktur, bostäder, personliga saker som fordon, leksaker eller kläder, det man behöver för att leva.

Inte heller återuppbyggnad. Och sjukvård.

Mänskliga förluster. De döda och skadade.

Eller flyktingströmmar. Drömförsäljare (=smugglare)

Och förlust av framtidens humankapital när skolor inte längre fungerar och de som är utbildade försvinner till andra länder där de får snabbspår till arbete.

palmyra

Mer…Förlust av folkets historia, lämningar vilka har berättat om vårt förgångna. Tempel, gravar, minnesmärken, kultur från tidigare generationer.

Jag tror man måste ha varit med i ett krig som deltagare eller offer innan man förstår vad det innebär, hur materielen för krig fungerar. Jag har ändå väldigt vaga minnen och det var ganska harmlöst i jämförelse med aktuella Syrien. Att sitta i ett skyddsrum när bomberna faller och känna de vuxnas skräck som liksom flyter runt i mörkret. Egentligen var det inte ens ett skyddsrum vi satt i utan källare men dit flydde vi och hoppades att bomberna föll på någon tom plats. Eller att dela på en strömming och några potatisar när allt annat är slut. Att förlora sina anhöriga och inte ens ha en grav att gå till. Att se sin far vara en spillra trots att han klarade livet. Att köa för ransonerad mat klockan 4 på morgonen. Att dela bröd med några som har flytt när huset brann ner och resterna av deras liv var borta.

De som planerar krigen, utvecklar och tillverkar materielen möter sällan striden i praktik bara i princip. Det är siffror, avstånd, provresultat. Vinster, förluster, ära och förnedring.

Vad kunde vi få för 14000 miljarder? Om vi kunde hålla fred alltså? Om de islamstyrda länderna la av att kriga med andra och sina egna? Om vapenförsäljare stängde snabbköpen? Fredstanken är förspillt i tiden. Demokrati är bara en chimär. Vissa tycker att vi redan är i tredje världskriget. Ryssland bombar andra. USA har sina fingrar i alla strider. Fast fredspristagaren skulle väl prioritera fred?  Nordkorea hotar med atombomb. Daesh mördar dagligen de otrogna. Vi är de otrogna, också.

Vad kunde vi få? 330 000 kostar en ambulans. 1 200 000 en skola med 6 klassrum. 26 kronor en dos vaccin. 1354 protes för ett ben som har sprängts bort av en mina. Kryckor är billigare 330 kronor för fem personer. För 313 pix får man 100 skrivböcker. 200 000 kostar en brunn. 100 kr ett myggnät. 530 kr kostar ett helt års skolgång på lågstadiet om du bor i Uganda. 7500 räcker till ett tält för en familj.

Hur prioriterar världen sina resurser? Hur och när valde vi den här vägen? Eller är människan aggressiv av naturen och strider kan inte undvikas? Är stridslystnad vår grundläggande egenskap? Om alla människor hade ett bra liv vore det då fred på jorden? Nej, jag tror inte det. Vi skulle ändå gräla. Två världskrig i Europa bevisar hur primitiva varelser vi än är.

Om aggression en annan gång. Nu är det god natt, natt i alla fall.

Global military expenditure in 2015 was an estimated $1676 billion, representing an increase of about 1.0 per cent in real terms from 2014.Total expend iture was equivalent to 2.3 per cent of global gross domestic product (GDP) http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1604.pdf

http://www.sipri.org/research/armaments/milex/recent-trends

Läsvärt om kriget mot terrorn:

 ”Casualty Figures aft er 10 Years of the “War on Terror” Iraq Afghanistan Pakistan”

http://www.psr.org/assets/

pdfs/body-count.pdfhttp://www.pcr.uu.se/digitalAssets/61/61335_1ucdp-paper-9.pdf

http://www.globalis.se/Statistik/Militaerutgifter

Priserna från:

https://start.varldensbarn.se/en-liten-gava-kan-gora-hela-skillnaden/