Ingen frihetskamp

046

Idag, denna fredag, mördades 39 personer i Tunisien, de flesta turister. I Kuwait 26 vid fredagsbön. Vem dödar folk som ber? I Frankrike var det bara en död, men halshuggen. Då har man inte räknat med  Syrien idag, som i Kobane 145 döda, avrättade av IS.  Irak, Libyen… det har varit många terrorattacker under Ramadan.

Statsminister Stefan Löfven (S) fördömer attacken i Tunisien.
Det är ett fruktansvärt dåd – fegt och rått. Det måste fördömas å det kraftigaste, säger han på en pressträff när EU-toppmötet i Bryssel just avslutats.
Vi står upp på riktigt för ett öppet, demokratiskt samhälle och kommer aldrig att låta terrorismen segra.

Låter bra. Och nu vill jag veta
vad han och regeringen tänker göra åt det?
Skall de företa:
Bättre kontroll av asylsökanden så vi inte beviljar asyl till terrorister?
Den som inte kan bevisa vem man är utvisas?
Ålderskontroll kanske?
Vi slutar gulla med terrorister som deltar i mördandet under olika terrorgrupper som IS och lägger av med favörer a la Mona?
Utvisar dem som inte skall vara i landet?
Åtal för terrorhandlingar och planering av terrorhandlingar?
Inte så kvicka att ge svenskt medborgarskap så terrorister inte kan utlämnas för rättsprocess i ett annat land, utan de  försörjs av oss resten av livet?
Slutar bidra med pengar och förmåner  till radikala religioner, som islam, om de inte anpassar sig till svenska lagar?
Kommer han att stänga de moskéer som driver radikal propaganda och värvar krigare?
Gör en plan för invandring (skrev om det i tidigare inlägg), för nu är det helt slumpmässigt och planlöst.
Inte? Är det igen bara ord? Gäller orden utlandet, inte oss?

Sedan undrar jag lite om demokratin i Sverige, hur man skippar folkets röster eller gör förändringar i grundlagen utan att ha förändringen som valfråga, men det är överkurs idag.

Det är Ramadan. Under Ramadan ber muslimer mer än vanligt och önskar då förlåtelse för gångna synder och vägledning för att leva rättfärdigt och rena sig själva genom avhållsamhet och goda gärningar. Alla förväntas uppträda väl, ge allmosor, högakta sin familj och undvika våld, ilska, avundsjuka, småaktighet, girighet och ryktesspridning.
(Från Wikipedia men det är bara att googla om regler.)
Undvika våld? Så mycket för de råden idag.

Jag skulle önska att muslimer i Sverige protesterade mot terrorhandlingar. Att de kände fred och demokrati var ett bättre val.  Den som tiger samtycker, sa Mona. Det måste även gälla muslimer? Jag tycker synd om dem som inte vågar säga att mörda folk är kriminellt, ingen frihetskamp.  Stå upp för offren ni med.

Läs mer:
http://fnordspotting.blogspot.se/2015/06/wallstrom-hycklar-om-terrorismen.html

http://www.expressen.se/nyheter/terroristerna-straffade-tunisien/

http://detgodasamhallet.com/2015/06/28/nu-halshuggs-manniskor-i-europa/

Frihetsrörelser enligt en Socialdemokrat

indexNils Erik Lindblom, Socialdemokrat, ser IS som en frihetsrörelse. Läs mer på cornucopia där texten  som Lindblom nu tagit bort finns. Så går det när man av misstag lägger ut något man verkligen tycker?

Han är därefter medskyldig till illdåd  som görs i IS namn. Massavrättningar, våldtäkter, halshuggningar, sprängningar av historiska minnesmärken… mer. Sådana politiker vi har! Inte underligt att vi begår suicid in slow motion. Att terrorister går före i bostadskön. Att vi hukar under våldet.  Att vår godhet (läs dumhet) har inga gränser.

Om han inte blir utesluten från S ser jag det som att han har Statsministern och partiet bakom sig.

Och – varför tar vi mot flyktingar från Mellanöstern om IS är bara en frihetsrörelse? Varför flyr folk? Alla borde ju stanna i denna frihetens paradis? Se gärna videon om ”frihetskampen” då ett barn torteras. Länk BBC

ishttp://cornucopia.cornubot.se/2015/06/socialdemokrat-isis-ar-frihetsrorelse.html

http://www.bloggportalen.se/BlogPortal/view/BlogDetails?id=2705

http://nyheteridag.se/socialdemokrat-ser-islamiska-staten-som-frihetsrorelse-precis-som-demokratiforesprakarna-gjorde/

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32957619

Musa, a 25-year-old Kurdish marksman, stands atop a building as he looks at the destroyed city of Halimce, east of the Syrian town of Kobane, also known as Ain al-Arab, on January 30, 2015. Kurdish forces recaptured the town on the Turkish frontier on January 26, in a symbolic blow to the jihadists who have seized large swathes of territory in their onslaught across Syria and Iraq.     AFP PHOTO/BULENT KILIC        (Photo credit should read BULENT KILIC/AFP/Getty Images)

Straffansvar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser?

syria-christian-girl-beheaded Stockholms Stad med rödgrön majoritet har antagit riktlinjer för stöd till jihadister, alltså IS krigare och liknande som återvänder till Sverige efter sina insatser i Mellanöstern.
Ett litet utdrag:
När det gäller personer som deltagit i strid är hälsoinsatser med största
sannolikhet ett stort behov. Därför är det viktigt med samverkan mellan
socialtjänstens socialpsykiatri och missbruksenheter, samt vårdcentraler
och psykiatrin (PTSD, trauma etc.).
När det gäller försörjning är det viktigt med samarbete mellan
socialtjänstens försörjningsstöd, Jobbtorg och andra insatser vid
arbetsmarknadsförvaltningen, samt länk till Arbetsförmedling.
Läs beslutet innehållande kräkreflex:
http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1798005

De som bryter mot våra lagar och EU regler skall alltså få förmåner som förtur till bostad och arbete, terapier, pengar och klapp på huvudet. Hur skall de redovisa sina insatser för att få belöningen? Bilder, filmer, Twitterinlägg?
De nya riktlinjerna gäller inte intagna på Kriminalvården, de som släpps ut efter avtjänat straff med några ören i fickan. Där ges det inga förturer, arbete och terapier, inte ens för dem som varit drogfria och försökt läsa in grundskolan de missat. De nya riktlinjerna gäller IS krigare, terrorister rent av, och liknande återvändare. Samtidigt som EU beslutar om kriminalisering:
Tilläggsprotokollet kräver att länder kriminaliserar olika verksamheter som att avsiktligt delta i terroristgrupper, genomgå terroristträning eller resa utomlands för delta i terrorism. Det ger också möjlighet att via ett dygnet-runt-nätverk av nationella kontaktpunkter snabbt utbyta information.
https://meritwager.wordpress.com/2015/05/19/european-ministers-adopt-new-legal-standards-for-tackling-foreign-terrorist-fighters/

isil-8Jag har arbetat med utsatta kvinnor och även en del män, misshandlade av sina partner, missbrukare, bostadslösa, de som skolkade från skolan, arbetslösa, sexuellt utnyttjade från ung ålder,  så därför vet jag hur svårt det är att komma tillbaka, få en bostad, arbete, socialbidrag och terapi. Terapiköerna var så långa att de flesta gav upp direkt. Att få komma till en behandling, få bidrag till vinterkläder om man bor på gatan, tak över huvudet eller ens tid på Socialbyrån var svårt. Många patienter bollades runt i stilen ”inte vårt ansvar”. Och det var innan Socialtjänsten hade kollapsat av nya tidens krav och ärenden.

Att få förtur till bostad efter en lyckad behandling var en match. Intyg, smöra handläggarna, nya intyg och sedan beviljas kanske en bostad som var liksom något totalt olämpligt som min blinda patient med litet barn fick: långt från kommunikationer, från daghem, över några trafikerade vägar, utan hiss en etta med kokvrå. Alltså skulle personen, som var otrolig att klara sig själv, inte ens kunna gå till daghem utan assistans. Men X var ju bara en person som förlorat bostaden utan egen förskyllan, inte någon IS krigare eller missanpassad ung terrorist som socialtjänsten gärna vill rädda.
Jag är glad att jag inte arbetar längre. Min moral stämmer inte med nutidens socialvård och politikernas beslut.

Läs gärna en ny lag om Straffansvar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Att se omröstningarna som finns på Riksdagens sida gällande lagen säger en del. Fattar du ingenting om hur den lagen, EU regler och Stockholmsinsatser hänger ihop? Det är upp och nervända världen i Sverige. Kritiken är dock omfattande.

Eva Larsson MP

Bild: Eva Larsson, Stockholms Stad, politiker MP gynnar jihad

Jag tycker att terrorister och IS krigare skall tillbringa en tid i fängelse. Där erbjuds bostad, sysselsättning, fickpengar och viss terapi. Så brukar vi behandla andra som har tagit livet av någon.

Hanif Bali:
Vi kommer alltså infinna oss i en situation där flyktingar som flyr IS kommer vara förpassade till arbetslöshet och fyra-handsboenden, medan förövarna kommer få en gräddfil till bostäder och arbete. I ett läge där tusentals människor kommer till Sverige flyendes från IS terror kommer de i välfärden mötas av sina förövare som nyligen blivit anställda av välmenande politiker. Sverige håller på att bli för jihadister det Argentina var för nazisterna efter andra världskriget. http://www.expressen.se/debatt/straffa-is-jihadister-som-landsforradare/

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201314/JuU10/
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/kritik-mot-stockholms-extremiststrategi_4572130.svd
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/jihad-och-naiva-stockholm_4577052.svd
http://blog.svd.se/ledarbloggen/2015/05/19/gastbloggatnuri-kino-terrorister-kan-fa-ga-fore-i-bostads-och-jobbkoer/
https://meritwager.wordpress.com/2015/05/19/idag-fattar-politikerna-beslut-om-bostad-jobb-vard-och-bidrag-till-stockholms-jihadister/
http://fnordspotting.blogspot.se/2015/05/om-den-totala-avsaknaden-av-vardegrund.html
http://cornucopia.cornubot.se/2015/05/tidslinje-stockholms-beloning-av.html#more
http://gudmundson.blogspot.se/2015/05/bostad-jobb-vard-och-bidrag-till.html

http://fnordspotting.blogspot.se/2015/05/om-dn-och-de-laga-forvantningarnas.html

http://blogg.iniskogen.se/2015/05/12/skjutna-av-egen-eld-och-revolution-med-en-hammare/

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20820527.ab

http://ledarsidorna.se/2015/05/knazbollah-goes-all-in/

Bilder: http://jceworld.blogspot.se/2014/08/christian-children-beheaded-by-isis.html

Från Riksdagens hemsida:

• Nya regler införs om straff för brott mot mänskligheten. Brottet omfattar till exempel dödande, sexuella övergrepp och tortyr när dessa gärningar är del i ett omfattande eller systematiskt angrepp riktat mot en civilbefolkning.
• Det införs en ny bestämmelse om folkmord som bättre stämmer överens med FN:s folkmordskonvention.
• Tydligare regler införs om krigsförbrytelser. Maxstraffet för krigsförbrytelser av normalgraden höjs också, från fyra till sex års fängelse.
• En militär eller civil förman ska anses vara gärningsman om han eller hon inte gjort vad som varit möjligt för att hindra underlydande från att begå något av de här brotten.
• Brotten folkmord, brott mot mänskligheten och grov krigsförbrytelse ska inte kunna bli preskriberade. Det ska också gälla försök till dessa brott. Att ett brott preskriberas betyder att ingen längre kan dömas för det.
• Svensk domstol ska kunna döma i mål som gäller dessa brott oavsett vem som begått brotten och var detta har skett. Det kallas universell jurisdiktion.
Reglerna ska börja gälla den 1 juli 2014.

Skjutna av egen eld och revolution med en hammare.

Mellanöstern är i fritt fall. Människornas förankring till hem, nation, liv, historia ligger i ruiner. Minnesmärken som knyter folk bakåt i tiden har eget helvete under terrorns hammare.  Hatra, över 2000 år och Nimrud 3200 år, städer i Irak, har klarat många krig, erövringar, olika folkslag, men inte den moderna förstörelsemaskinen IS. I mars rapporterades att IS började köra med bulldozer över Hatras historiska lämningar. I april 2015 rapporterades att IS jämnat Nimrud helt med marken genom sprängningar. Nu återstår enbart ett hål i marken. IS vill börja från år 0 eller  år 622 då den muslimska tideräkningen börjar.

Vad tycker du om någon sprängde Riddarholmen med kungagravar? Nationalmuseum? Ditt bibliotek? Visby? Du har säkert någon byggnad, minnesmärke eller staty med historisk värde i din närhet som kan anses väcka dyrkan eller har viktig betydelse för samhället. Begravningsplatser? Min gamla flickskola så klart? Tja, det brinner ju i en skola varje dag så det vore ingenting att jämföra med. Och bilar eldas upp också varje dag så det vore inte heller en nyhet.

Pang, så försvann din historia, din omgivning, stad och liv om radikala islamister eller andra terrorgrupper skulle ta över. Hur skulle det kännas för dig? Kan du ens föreställa dig att de minnesmärken, kyrkor och annat, det som finns omkring dig vore bara tomt hål? Civilisationer har alltid gått under eller förändrat form men oftast har det skett gradvis, inte på en kort tidsrymd. Inte med en hammare och sprängmedel.

Tycker du terrorn vore värt en belöning modell Mona Sahlin? Terapi, arbete, förtur till bostad? Det var hennes idé för återvändande IS terrorister. Men i hennes sista intervju (länk nedan) tycks även hon uttrycka viss oro. Det var så dags då.

Men – det händer inte här? Vår godhet skyddar oss? Eller, kan också vi hamna i det läge att islamister kräver vår anpassning på något sätt om inte så att de spränger vår historia? Eller sker omställning redan? Jag skulle kunna räkna upp en del förändringar.  Det finns zoner där du är liksom ”utomlands”. Och säg bara något om multikulturens nackdelar så kommer Kränkthetskommissarier på Twitter att mala ner dig och DO ge saftig belöning för den icke anpassade.

Vem skall anpassa sig? Du eller en nykomling?  Integrering eller assimilering? Vad föredrar du? Vill du integreras?

Den svenska Regeringen, nuvarande och förra, är omdömeslösa med sin invandringspolitik, för, de har ingen planering. De agerar som om vi vore i krig.  Små orter med få människor får en hastig befolkningsökning på 30 %, kanske 50 %. Tänk hur många det vore om Stockholm tog mot samma procentandel på en dag? I min kommun vore 30 procents ökning på ett bräde 35 000 människor. Vilken förändring det vore. Vem som helst utan identitetshandlingar ges skydd och försörjning. Det sägs att vi hyser flera terrorister och falska historier för asylansökan kan du till och med köpa. Vissa söker bara en bättre ekonomi och den som lyckas gråta i massmedia får stanna. Rättssäkert? Och sedan? Arbete, bostad, svenska och att känna sig som hemma är så långt borta i Bert Karlssons anläggningar.  Som sagt, vår godhet har ingen plan.

Men vissa tycker det är ren vinst för de svenska barnen kräver 25 år innan de bidrar. I DN:

Enligt M. tar det i genomsnitt sju år för en flykting att lära sig svenska och kunna bidra till välfärden. Medan svenska ungdomar håller på att självförverkliga sig upp i 25-årsåldern på det allmännas bekostnad.

– Sett ur arbetskraftssynpunkt är ju invandrarna räddningen. Du får tänka efter lite!

http://fokus.dn.se/det-ockuperade-landskapet/

Skall de svenska och i Sverige bosatta kvinnorna sluta föda barn så de inte sliter på samhällets resurser? Det var så kränkande kommentar att jag var tvungen att lägga in det. Kanske är det så att våra barn är inget värda?

Säg inte att vi behöver arbetskraft när vi redan har en skara arbetslösa. 414 100 personer är registrerade på AF och då är inte alla utan arbete medräknade, de vilka inte ens skriver in sig hos AF, de som är nöjda med att leva på bidrag eller ser AF som meningslös. Full sysselsättning är en utopi, något som politiker spottar ut regelbundet. Med effektivisering, robotar och industriflykt krymper arbetstillfällen fast befolkningen ökar. Vi kan inte överleva genom att serva varandra och byta pengar. Det behövs bättre plan.

Den stora frågan är ändå om vi skall ge skydd för dem som åsidosätter allt vi värdesätter? De som åker och krigar med sitt nya svenska pass i fickan? De som förtrycker sina kvinnor? Stympar sina flickor? De som tycker att deras lagar skall gälla, inte våra? De som aldrig kommer att bli som oss?

Men – hur mycket ”oss” är det rimligt att bli när man väljer att bosätta sig i Sverige?

Har vi rätt att granska eller hör det till en humanitär stormakt att blunda?

Jag undrar också behövs det svenska? Vad är det svenska? Skall vi inte för solidaritets skull ha det lika jävligt som i Mellanöstern och krigsskådeplatser i Afrika? Eller har vi rätt att skydda oss? Har vi rätt att behålla en svensk nation med en gräns? Finns det en skyddsvärd svensk identitet eller i alla fall europeisk? Ungraren Tibor Navracsics, EU:s kulturkommissionär, är övertygad om att det finns en europeisk identitet. Och den behövs mer än någonsin, menar han. Europeisk identitet och europeiska värderingar är något centralt. Europa är mycket mer än ett geografiskt begrepp.

Han talar om ”en försvagad tro på vår identitet” som en viktig beståndsdel i Europas belägenhet.

Enligt min uppfattning är förmodligen den svåraste aspekten av den europeiska ekonomiska krisen att vi inte lyckas tro på europeisk identitet. Jag har känslan att vi ibland inte tror på oss själva, på att Europa är en kontinent med ett väldigt rikt kulturarv.

Men kommissionären har fått hård kritik och blev fråntagen ansvaret för medborgarskapsfrågor innan han fick posten. Finns det en europeisk kultur som vi är del av annat än i historieböckerna eller har allt blandats ihop till en identitetslös sörja modell Babels torn? Skyddar vi vårt sätt att leva, vårt samhälle? Har vi rätt att göra det?

 IS samt andra radikala islamiska grupper har reducerat människovärdet till ett minimum. Deras anhängare sätter igång barnens krigslekar och frågor om religionstillhörighet redan i daghem enligt en artikel i Expressen. Det var oroande även för Mona Sahlin! Idag bygger muslimer moskéer medan vi stänger kyrkor. De kristna är en hotad grupp i världen. Jag misstänker att flera länder som Saudiarabien och Ryssland tycker det är bra att de muslimska flyktingströmmarna hamnar i Västeuropa, så att de själva slipper dem. I annat fall skulle Saudi öppna dörren för flyktingar i stället att bygga moskéer här. Finns det en annan tanke bakom? Muslimsk stat över Europa?

Nu tog jag väl i? Men tappar vi kontrollen över vår kultur har vi snabbt förlorat allting. Vi kan bli skjutna av egen eld.

Vilken värld kommer våra barnbarn att leva i? Det är en fråga som känns aktuell på flera sätt.  Men den frågan tycks ingen – nästan – ställa. Vem öppnar en diskussion om vilken kultur vill vi leva i? Vad är det svenska arvet vi lämnar till våra barnbarn?

Uppdatering 14/5:

Nu närmar sig IS en annan viktig historisk plats, Palmyra, drygt 200 kilometer nordost om Syriens huvudstad Damaskus. Enligt uppgifter har IS tagit sig fram till en plats bara två kilometer från Palmyra. Detta sedan dess trupper erövrat ett ammunitionslager och bombat den näraliggande staden Tadmurs flygplats.

Palmyra, som redan skadats av inbördeskriget i Syrien, kan snart komma att skövlas och jämnas med marken, precis som Nimrud. http://www.bbc.com/news/world-middle-east-3273567

http://www.dn.se/nyheter/varlden/is-avancerar-mot-unikt-varldsarv/

http://www.expressen.se/ledare/podcast/politiknorden/mona-sahlin-ungar-leker-is-pa-forskolan/

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/varldens-unika-platser-hotas_4532316.svd

http://www.mitti.se/saudi-kan-betala-mosken/

http://antropocene.se/2015/april/godhetspsykosen.html

http://www.svd.se/kultur/kultur-starker-eus-identitet_4465779.svd

http://edition.cnn.com/videos/world/2015/03/17/orig-wedeman-isis-antiquities.cnn

http://www.expressen.se/nyheter/uppgifter-is-smugglar-terrorister-till-sverige/

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/rattsforakt-i-mangkulturens-namn_4197415.svd

Bild: Babels torn Pieter Bruegel den äldre