Till landet med mjölk och honung

Vägen till helvetet är kantad med goda föresatser. Och vägen till välstånd med tillräcklig förmåga att sko sig med skattebetalarna på pengar. Däröver behövs det idioter (läs politiker) som tycker det är så fint att vara god med andras pengar. Kan slöseriet bero på den usla matteundervisningen i skolan? Att hyra ut till flyktingar är en god affär. Att ”ta hand om” ensamkommande barn ännu bättre. Mölndals kommun betalar 46 500 kronor per månad och lägenhet. Ja, det är du som betalar ifall du råkar bo där. För det får unga en skiten etta och ibland tillsyn. I flyktingindustrin finns ingen diskussion om vinster i välfärden.

Kräks du? Migrationsverket betalade 4,9 miljarder förra året för de ensamkommande flyktingbarnen. Ensamkommande flyktingbarn är en miljardindustri i Sverige. Varje barn eller en ungdom kostar skattebetalarna 2 000 –   7000 kronor per dygn. På tre år har Migrationsverket betalat ut 12,4 miljarder kronor till kommuner som antingen ordnar boenden till ungdomarna i egen regi eller som anlitar privata företag. I år räknar Migrationsverket med att kostnaden för ensamkommande barn och ungdomar kommer att uppgå till åtta miljarder kronor. Det skulle räcka till en del på den platsen varifrån de har rest hit.

Skall barn få fly? Är det inte bättre de bor hos sina föräldrar/släktingar? Får föräldrar skicka sina barn till vad de tror är bättre villkor? Är det smart grepp att skicka iväg någon för 100 000 kronor som – kanske – får ett bra liv, eller blir det bara en förlust på flera plan? Ingår hoppet att resten av familjen kan sedan anknyta? Det är en tyngd på ett barns axlar.

Skulle du skicka ditt barn till en osäker framtid om du bodde i ett fattigt land? Skulle du lämna ditt barn till någon som påstår sig smuggla in honom till landet med massor av pengar och paradisisk liv? Hur samtycker ett barn till en sådan resa?

Att de vuxna betalar flyktingsmugglare är deras eget val. Men  även för dem kan löften från smugglarna  vara bara illusion. Det är inte konstigt att flyktingar är missnöjda och polis får ständigt kallas till anläggningarna för något lyxliv är det inte på en flyktinganläggning. Försäljaren av resan sålde en vara som inte motsvarade beskrivningen och de storslagna löftet om ett fantastiskt liv i drömmarnas land där allt är gratis var bara en osann fantasi.

Borde vi inte stoppa detta?

: Statsministern hälsar på ensamkommande flyktingbarn. Det finns funderingar om barn är barn eftersom man inte gör någon åldersbestämning. Om du ljuger nu låt oss säga 10 år om åldern, hur blir det med pensionen då? Fast, pension är nog avskaffat vid det laget på grund av ekonomisk kollaps.

Du får ändra din födelsedag också hos Skatteverket om du anser att det var fel.

Riskkapitalistspöket är här för att stanna?

Ingen driver ett företag utan vinst, sa äldreomsorgshandläggaren när jag klagade på hur eländigt gubben hade haft det  på privata riskkapitalägda boendet. Förmodligen hade gubben bidragit till vinsten genom att spara på dusch och utevistelser, stimulans och personal. Är det så uselt får det bli kommunalt uselt nästa gång, sa jag, då stannar vinsten i kommunen i alla fall.

Vinster i välfärden kommer att bli valfråga. Vissa politiska partier vill helt förbjuda vinster, vissa vill behålla fast inte så många miljoner och vissa törs inte ta ställning. Vill någon driva ett vårdföretag utan vinst? 

Det där med vinster är knepigt. Vad är en vinst? Är det bara några tusenlappar som blev över? Är det målmedveten nit att driva verksamheten så billigt som möjligt så ägarna kan lyfta en vinst som försvinner till skatteparadis, som Jersey? Är det bara felräkningspengar, som någon sa?

Hur kunde företaget där gubben vistades på avlastning under två veckor redovisa rejäl vinst i årsredovisningen när inte motsvarande kommunala boenden kunde hålla budgeten med samma betalning? Det kan vara många skäl till det. Dock är det svårt att effektivisera vården av gamla. Det går inte mata, duscha, klä av och på eller ta en promenad fortare. Så någonting måste bort om man vill skära ner kostnader. Sämre mat? Sämre hygien och blöta blöjor? Mindre personal? Outbildad personal med lägre löner? Gamlingar irrande i korridoren dag ut dag in utan stimulans? Trista lokaler? Eller är vissa företag verkligen så effektiva att de kan gå med vinst där andra lider förluster?

Skolor går inte med vinst i kunskap, det vet vi redan, men hur kan en skola gå med vinst i pengar? Är det lärartätheten, skolböckerna eller stödinsatser man har dragit in på? Är skadegörelsen mindre, inte helt oväsentlig fråga i dagens skola? Större klasser? Snällare och flitigare elever? Icke behöriga lärare? Får skolan helt enkelt för mycket pengar per elev? Blir det vinster i en kommunal skola också men de pengarna försvinner i ett svart hål? Jag tycker inte om att riskkapitalisterna tar våra skolpengar men jag vill också ha ett fritt skolval. Är detta ett dilemma som inte går att lösa? I Finland finns ”friskolor” inom det statliga systemet men Finland låter nu mera som ett skällsord när man diskuterar svensk skolpolitik.

Även min forna arbetsplats i det stora sjukhuset, en specialistavdelning med tunga patienter gick med vinst, varje år. Det var inga stora pengar men nog för att kunna ge oss mer utbildning, ha en planeringsdag med lunch, trycka bättre informationsmaterial eller köpa böcker vilka Landstinget inte hade råd att förse oss med eller kanske liten löneförhöjning – ifall vi hade fått behålla pengarna. Vinsten hade uppstått genom VAB dagar och några sjukdagar då någon annan tog över och jobbade dubbelt och viss snålhet med allmänna medel men inte med några indragningar i verksamheten. Oavsett hur stressigt det var hade vi inga väntetider på vår avdelning. Men pengarna försvann alltid i ett svart hål, till dem som hade övertrasserat sin budget. Det är så den allmänna vården fungerar. Den enes vinst täcker den andres förlust.

Vi var lite griniga. Det var inte lönt att vara varsam med andras, läs skattebetalarnas, pengar med syftet att förbättra verksamheten när andra fick pengarna. Så ett år höll vi extra koll på budgeten och brände bort överskottet dagen före Nyårsafton. Det var inte populärt på ekonomikontoret.

Ingen startar ett företag utan förhoppning om en vinst. Ingen driver ett företag utan att det genererar vinst. Inte vård, inte skola, inte en klädaffär eller konsumbutik inte ens välgörenhet. Bara Staten och Kommunen samt Landstinget lever i tron att det går spendera mer än man får in. Många kommuner lever av lån. Landstinget drar in och Staten vill höja skatter i stället att rätta mun efter matsäcken. Det är märkligt att någon lyckas gå med vinst inom vård, skola och omsorg. Hur, borde undersökas.

Alla verksamheter borde få gå med en vinst i någon form – nöjda vårdtagare och personal med bra löner eller bra kunskapsnivå hos elever är också en vinst – men vinster ska inte flyga iväg till ett skatteparadis som bonus för dem som inte har gjort ett handtag i verksamheten.

Kan man förbjuda företag vilka spanar efter vinster i välfärden? Då kommer många verksamheter läggas ner. Kan samhället då ta över och fylla luckan? Har inte det tåget redan gått och tuffar iväg med fart?