Vem är Tamdin Tso?

Hon är död. Hon var en tibetansk nomad, 23 år, som dog genom självbränning. Minst 58 har dött på samma sätt. De har ropat efter frihet för Tibet och önskat att Dalai Lama får återvända. De var buddhister och skadade inga andra – de är inga självmordsterrorister.  Vad driver en människa ta livet av sig? Total hopplöshet? Vi får aldrig veta hur det verkligen var för Kina är ett slutet land så fort det kommer till negativa händelser och protester.

Var tyst, var nöjd och hylla partiet. Showen pågår nu.

Andra tibetaner sitter i fängelse. Yonten Gyatso fick 7 år för att ha delat information om situationen i Tibet. Lobsang Tsultrim är 19 år och dömd till 11 år eftersom han stöder protesterna. Lobsang Tashi fick 7 år eftersom han hade kontakter utanför. I rankningen om frihet hör Tibet till Worst of the Worst.

Kina byter ledare i morgon. Valet har större betydelse för världen än det amerikanska valet men reaktionerna är färre. Den svenska pressen har ingen favorit som i USA fallet. Det finns ingen kinahysteri. 2200 delegater, av bilder att döma de flesta män, skall välja bl.a. sin nye ledare. Vem, lär vara beslutad i förväg. Inte är valet det vi kallar demokrati, eller… men partiet är folket och folket är partiet även om det brummar i utkanterna. Inte ens Kina kan stå mot önskan om mer frihet – speciellt för de unga internetanvändarna – även om de flesta av oss inte ens vet hur det egentligen definieras. Vad är frihet för dig? Vad är det för en arbetare i Kina?

Från Tibet inget nytt. Vackert klädda tibetanska delegater låter sig fotograferas och de ger intryck av att minoriteterna i Kina har det bara bra. Det är en falsk bild även om många människor, speciellt inflyttade kineser, lever tillfredsställande i Tibet. Men de andra? De vars traditioner är förbjudna, vars levnadssätt är under tvångsmässig förändring och buddhistisk tro lik hot mot det kinesiska samhället? Självbränning som uttryck av desperation försöker kineserna tysta ner. Tvångsflyttning av nomader fortsätter.

Tibetfrågan är en död fråga. 60 år har gått. Är det någon som tror på mer frihet och självbestämmande för Tibet? Ibland stöder vissa regeringar någon protest men de flesta länder har nog med sina egna problem. Tibet hör till de ointressanta frågorna och vem skulle mocka gräl med Kina och Kinas pengar? Delar av Afrika är snart en koloni för Kina,  USA ligger i skuldfällan. EU …andra som vill låna pengar …då håller man tyst.

Vi andra är också tysta eller kanske viskar vi?

http://standupfortibet.org/

 

Inga nomader är önskvärda i diktaturen Kina

I sin plan att bli en ledande nation i världen, både som konsument och producent, tvångsförflyttar Kina de människor som inte anses leva som goda, produktiva medborgare. Bakom ligger också jakten efter jordens resurser. I den största tvångsflytten hittills i Kina ska 2,8 miljoner bergsbönder i Shaanxiprovinsen flyttas till lågland. Målet sägs vara att skydda miljön och utveckla ekonomin. Men ett kulturarv försvinner, och bönderna pressas att skuldsätta sig då de tvingas att låna till moderna hus. De flyttas till ett liv de inte än har valt. Många liknande projekt pågår i Kina. Kommunistpartiet vill bygga ”en ny socialistisk landsbygd”, där bönderna lever i moderna bostäder tätt tillsammans. De blir lättare att hålla i ordning i befolkningen, antar jag.

En liknande tvångsomflyttning pågår i Tibet. Kinas policy är att alla nomader skall avsluta sitt liv på Tibets stora grässlätter och flytta till kasernliknande enheter i städer/byar. Jag har en bekant som lyckats resa där. De nya byborna bodde på ett slags läger. Staket fanns runt om och porten in var stängd. Det var omöjligt för de flesta att försörja sig.

En tredjedel av tibetaner lever ett liv som nomader eller flyttar i alla fall mellan några boplatser beroende på årstiden. Nomader är klassade av kinesiska myndigheter som ociviliserade och deras sätt att leva anses drabba miljön. 1,43 miljoner har tvångsförflyttats än så länge. Det är ett sätt att komma åt marken och tillgångarna. Myndigheterna skyller på att nomader och deras djur inte är miljövänliga nog. Kinesiska städer måste vara ett under av miljöhänsyn om nomader är miljöskurkar!

Nomader förlorar sin inkomst och sitt sätt att leva. Maten är annat än de är vana vid. De måste köpa allting, från mat till bränsle, och blir då beroende av hjälp från myndigheter. De har ingenting att göra vilket innebär inte bara att deras kultur dör ut utan arbetslöshet, alkoholmissbruk och självmord. Tänkte på Amerikas indianer och Grönlands pälsjägare. Även där bredde alkoholism, självmord ut sig när vi andra drabbade oönskat deras sätt att leva.

Att bli tvångsförflyttad till ett oönskat liv sker i diktaturer med idéer att forma en människa enligt en mall som inte passar alla om ens några andra än de som styr. I regel är det makten och pengarna som talar. En ekonomisk vinst väger alltid mer är social förlust. Att klä tvång i andra ord, som miljö, låter tjusigt i andras öron. Inte är det många som protesterar i tibetanernas räkning.