Långbergskullarnas naturreservat

Utvalda

En promenad runt Långbergskullarnas naturreservat i Västerbotten en bit från Umeå

Leden går förbi klapperstensfält och till vindskyddet vid Aldertjärnen (bild ovan). Led finns upp till kullens topp. Ca 3,1 km vandring.

Området är helt obrutet av vägar och inte har påverkats av skogsbruk i någon större utsträckning. Från toppen ser man de stora skogarna och havet i horisonten.

Små pärlor i naturen ger lugn i tiden som pågår nu.