Den valfrihet vi har?

Utvalda

Vi hade varit i Hong Kong och reste tillbaka till Vietnam genom Nanning. Tulltjänstemännen där var det grinigaste jag någonsin har träffat. De brukade alltid hitta något att klaga på. Som vaccinationer. Nu grälade de om min dotters pass.

Det är fel pass, hon är inte en flicka. Ni försöker smuggla ut en pojke.

Dottern var k12 år och smal samt hade långbyxor på sig. Dessutom hade hon klippt håret väldigt kort i Hongkong så nu stämde det inte riktigt med fotografiet i passet där hon hade långt hår.

De släppte inte henne genom. Tullen var hotfull.

Vi skulle åka ut ur landet, inte in dessutom. Så varför bråkade de? Makt antar jag. Usla relationer och mullrande krigsläge på gränsen mot Vietnam som de lät oss bli drabbad av.

Vi skulle missa vårt flyg. Det nästa gick om två dagar om Gud vill och vädret tillåter.

Då fräste jag att vi ska gå till toaletten med kvinnliga tulltjänstepersoner och hon får ta av sig byxorna och visa att hon är en flicka. Nu går vi. Vem följer med?

Ingen ville. De gav då med sig och föste oss genom tullen snabbt med ilskna stämplar pang pang på passet.

Jag tänkte på den resan när jag läste att pass i vissa länder kan nu mera bli könlös. Inte en man och inte en kvinna utan X. Kommer det att fungera i Kina?

Vissa känner inte sig som sitt biologiska kön. Känner, det har oftast att göra med känslan och önskan att vara något annat, inte på grund av fysisk defekt som också finns men är sällsynt. Byta kön, möjligheten som finns idag. Ibland låter det som könsbyte vore en valfrihet hur som helst att välja, inte en seriös medicinsk och psykisk krävande åtgärd. Det föreslås att barn kan ändra själva sitt juridiska kön i folkbokföringen från ålder tolv (12). Det ska inte vara en plåga att tillhöra fel sort. Själva fysiska bytet kräver än att personen är myndig vilket har beklagats. Uppdrag granskning avslöjade att barn har fått skador och drabbats av allvarliga biverkningar i transvården. Informationen har varit känd av läkare på Karolinska universitetssjukhuset – men inte berättats utåt.

Det kan hända att biologin styr trots våra beslut och försök?

Önskan att styra biologin är aktuell inom medicin, media, feminism, genusdebatt. Även hudfärgen upp eller nedgraderas som vinst eller defekt. Att vara nöjd med det vi har är ute. Att få något annat och tro det blir bättre är inne. Sexualitet på alla sätt är en ständig medianyhet. Folk går ut, nu är jag trans eller annat. Att vara kändis och ropa ut sin sexualitet eller frånvaro av det blir en stor nyhet i slaskpressen.

Hur vi har sex eller inte och vilket genus vi eventuellt tillhör blir större än vad vi åstadkommer och hur vi tacklar resten av livet. Varför känns det inte bra när sättet att uttrycka sin sexualitet är på tidningssidor, inte vad personen arbetar med eller hur denne bidrar till Samhället. Det känns ibland som omvänt Viktorianskt.

Mor är en birthing person far kan vara en spermie från spermabank och barnet är, ja vad kan man säga om det.

Från Skatteverket som också har anpassat sig:

Den som föder ett barn blir automatiskt barnets vårdnadshavare genom födelsen. Detta gäller oavsett om den som föder barnet är en kvinna eller en man. Om den som föder barnet är ogift, frånskild eller änka när barnet föds blir hen alltid ensam vårdnadshavare (6 kap. 3 § första stycket och 1 kap. 11 § FB).

Ja, hos Skatteverket föder män barn.