Tala till medborgare och Världen eller gömma sig…

Utvalda

Hundreds of people were killed. Tortured, executed civilians. Corpses on the streets …

Concentrated evil has come to our land. Murderers. Torturers. Rapists. Looters. Who call themselves the army. And who deserve only death after what they did.”

I want every mother of every Russian soldier to see the bodies of the killed people in Bucha, in Irpin, in Hostomel. What did they do? Why were they killed? What did the man who was riding his bicycle down the street do?

Why were ordinary civilians in an ordinary peaceful city tortured to death? Why were women strangled after their earrings were ripped out of their ears? How could women be raped and killed in front of children?

How could their corpses be desecrated even after death? Why did they crush the bodies of people with tanks? What did the Ukrainian city of Bucha do to your Russia? How did all this become possible?

Russian mothers! Even if you raised looters, how did they also become butchers? … They killed deliberately and with pleasure.

I want all the leaders of the Russian Federation to see how their orders are being fulfilled. Such orders. Such a fulfilment. And joint responsibility. For these murders, for these tortures, for these arms torn off by explosions that lie on the streets. For shots in the back of the head of tied people.”

“This is how the Russian state will now be perceived. This is your image,” he added.

Ukrainas president Zelenskyj, på hans officiella Telegram kanal, klippt från The Guardian 4/4 2022.

Det finns inga ord längre att beskriva Rysslands och Putins krig mot Ukraina. Vart gömmer terroristen Putin sig?

Två år sedan… Och nu.

Utvalda

”I Kina har ett nytt coronavirus upptäckts bland människor som besökt en marknad i staden Wuhan. Folkhälsomyndigheten bedömer risken för att smittan sprids till Sverige som mycket låg.

Källan till smittan har ännu inte identifierats, men marknaden har hållits stängd sedan den 1 januari. Totalt har några hundratal sjukdomsfall rapporterats i Kina med luftvägssymtom, feber och hosta. Ett fåtal dödsfall har också rapporterats, där patienten hade annan allvarlig underliggande sjukdom. Eftersom inkubationstiden för coronavirus är 2–14 dagar minskar risken för nya sjukdomsfall successivt.

Sjukdomsfall har även rapporterats från flera andra länder, samtliga med koppling till staden Wuhan i Kina.

Det nya viruset tillhör coronafamiljen. Oftast orsakar sådana virus bara milda infektioner hos människor, men till samma familj hör även sars och mers som kan ge allvarligare symtom.

Det finns ännu inga säkra bevis för överföring från människa till människa.

– För att det ska bli stora utbrott krävs att viruset är bra på att sprida sig från människa till människa. Så verkar det inte vara i det här fallet, säger statsepidemiolog A….s T…..l.

WHO har inte utfärdat några särskilda rekommendationer för resenärer, men personer som besökt Wuhan och upplever hosta och feber uppmanas söka vård. Även sjukvården ombeds vara uppmärksam.

– Att sjukvården runt om i världen är observant är viktigt både för att upptäcka eventuella nya fall, minska risken för smittspridning och öka kunskapen om viruset, säger A….s T…..l.

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen men bedömer risken för fall i Sverige som mycket låg. I de fall personer som besökt Wuhan kontaktar sjukvården med luftvägssymtom, feber och hosta har Folkhälsomyndigheten möjlighet att utföra diagnostiska analyser för att upptäcka det aktuella coronaviruset.” Folkhälsomyndigheten 16 januari 2020

Ve kunde gissa det!

Läget i Sverige 16 januari 2022 är:1 560 367 testad smitta, 15 513 döda. Restriktioner för våra liv och upp till tre doser vaccin.

Idag kända världsläget: smittade (testad smitta) 326 miljoner, döda 5,54 miljoner.

Nu är vi i läget: ”Your papers please.” Vem kunde gissa det!

Bild:Av Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM – This message is number 23312 in the Public Health Image Library (PHIL) of the CDC., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86444014

Idag är vi alla fransmän!

france

Idag är vi alla fransmän. Vive La France!

c3a5sa-romson-om-paris

Utom vissa som kläcker ur sig vad som helst. Egoismen blommar hos vice statsminister Romson. Skäms du? Avgår du? Hur kan hon?

Hur många terrorister har vi i vårt land? Hur många släpper vi in idag?

American Thinker går hårt åt de skyldiga:

The names of the people responsible for the massacres in France are as follows:
1) François Hollande, president of France
2) Angela Merkel, prime minister of Germany
3) David Cameron, prime minister of the U.K.
4) Stefan Lofven, prime minister of Sweden
…as well as most of the other prime ministers and European heads of state. Oh, and we must include the pope, too, who insistently called on Europe to take in more Muslim refugees.


Read more:

http://www.americanthinker.com/blog/2015/11/the_names_of_the_people_responsible_for_the_massacres_in_france.html#ixzz3rTzyJmFX

Glöm inte Charlie Hebdo!

_80118290_jesuischarlie