Riskkapitalistspöket är här för att stanna?

Ingen driver ett företag utan vinst, sa äldreomsorgshandläggaren när jag klagade på hur eländigt gubben hade haft det  på privata riskkapitalägda boendet. Förmodligen hade gubben bidragit till vinsten genom att spara på dusch och utevistelser, stimulans och personal. Är det så uselt får det bli kommunalt uselt nästa gång, sa jag, då stannar vinsten i kommunen i alla fall.

Vinster i välfärden kommer att bli valfråga. Vissa politiska partier vill helt förbjuda vinster, vissa vill behålla fast inte så många miljoner och vissa törs inte ta ställning. Vill någon driva ett vårdföretag utan vinst? 

Det där med vinster är knepigt. Vad är en vinst? Är det bara några tusenlappar som blev över? Är det målmedveten nit att driva verksamheten så billigt som möjligt så ägarna kan lyfta en vinst som försvinner till skatteparadis, som Jersey? Är det bara felräkningspengar, som någon sa?

Hur kunde företaget där gubben vistades på avlastning under två veckor redovisa rejäl vinst i årsredovisningen när inte motsvarande kommunala boenden kunde hålla budgeten med samma betalning? Det kan vara många skäl till det. Dock är det svårt att effektivisera vården av gamla. Det går inte mata, duscha, klä av och på eller ta en promenad fortare. Så någonting måste bort om man vill skära ner kostnader. Sämre mat? Sämre hygien och blöta blöjor? Mindre personal? Outbildad personal med lägre löner? Gamlingar irrande i korridoren dag ut dag in utan stimulans? Trista lokaler? Eller är vissa företag verkligen så effektiva att de kan gå med vinst där andra lider förluster?

Skolor går inte med vinst i kunskap, det vet vi redan, men hur kan en skola gå med vinst i pengar? Är det lärartätheten, skolböckerna eller stödinsatser man har dragit in på? Är skadegörelsen mindre, inte helt oväsentlig fråga i dagens skola? Större klasser? Snällare och flitigare elever? Icke behöriga lärare? Får skolan helt enkelt för mycket pengar per elev? Blir det vinster i en kommunal skola också men de pengarna försvinner i ett svart hål? Jag tycker inte om att riskkapitalisterna tar våra skolpengar men jag vill också ha ett fritt skolval. Är detta ett dilemma som inte går att lösa? I Finland finns ”friskolor” inom det statliga systemet men Finland låter nu mera som ett skällsord när man diskuterar svensk skolpolitik.

Även min forna arbetsplats i det stora sjukhuset, en specialistavdelning med tunga patienter gick med vinst, varje år. Det var inga stora pengar men nog för att kunna ge oss mer utbildning, ha en planeringsdag med lunch, trycka bättre informationsmaterial eller köpa böcker vilka Landstinget inte hade råd att förse oss med eller kanske liten löneförhöjning – ifall vi hade fått behålla pengarna. Vinsten hade uppstått genom VAB dagar och några sjukdagar då någon annan tog över och jobbade dubbelt och viss snålhet med allmänna medel men inte med några indragningar i verksamheten. Oavsett hur stressigt det var hade vi inga väntetider på vår avdelning. Men pengarna försvann alltid i ett svart hål, till dem som hade övertrasserat sin budget. Det är så den allmänna vården fungerar. Den enes vinst täcker den andres förlust.

Vi var lite griniga. Det var inte lönt att vara varsam med andras, läs skattebetalarnas, pengar med syftet att förbättra verksamheten när andra fick pengarna. Så ett år höll vi extra koll på budgeten och brände bort överskottet dagen före Nyårsafton. Det var inte populärt på ekonomikontoret.

Ingen startar ett företag utan förhoppning om en vinst. Ingen driver ett företag utan att det genererar vinst. Inte vård, inte skola, inte en klädaffär eller konsumbutik inte ens välgörenhet. Bara Staten och Kommunen samt Landstinget lever i tron att det går spendera mer än man får in. Många kommuner lever av lån. Landstinget drar in och Staten vill höja skatter i stället att rätta mun efter matsäcken. Det är märkligt att någon lyckas gå med vinst inom vård, skola och omsorg. Hur, borde undersökas.

Alla verksamheter borde få gå med en vinst i någon form – nöjda vårdtagare och personal med bra löner eller bra kunskapsnivå hos elever är också en vinst – men vinster ska inte flyga iväg till ett skatteparadis som bonus för dem som inte har gjort ett handtag i verksamheten.

Kan man förbjuda företag vilka spanar efter vinster i välfärden? Då kommer många verksamheter läggas ner. Kan samhället då ta över och fylla luckan? Har inte det tåget redan gått och tuffar iväg med fart?