Bäver? Naturen tränger sig på storstaden.

Naturen tränger sig på storstaden. Bäver i sikte på Långholmen. Men bäver är ett skyggt djur och syns sällan. Lämningar efter deras framfart finns vid vattendrag nära Stockholm, inte bara på Långholmen. Har dock sett själva bävern bara fåtal gånger och alltid simmande längre bort, inga bilder annat än en svart fläck i vattnet.

Ibland finns diskussioner om bäverns vara eller icke vara när de bygger sina boplatser och vattnet tränger sig överallt där det inte skulle vara. Diskussionen kan bli nog så högljudd och skadeståndskrav framställs mot kommunen, inte mot bävern för han är lyckligen ovetande om problemen utan bygger vidare. I bilderna spår efter de bävrar som orsakade kris mellan två kommuner med krav om avskjutning, flytt, eller att trolla bort djuren på något sätt.

Skall det finnas djur på storstadsområdena? Bäver? Varg? Eller bara några fåglar som vi kan slänga brödrester till? Och råttorna som äter våra slängda rester?