In till skogen förbi skräphögar

Har gjort några promenader på Sörmlandsleden och har hamnat också på en bit av Huddingeleden. Förgård 36 563 steg och 25,2 km. idag 37 566 steg och 25,7 km. Jag försöker hålla konditionen uppe för någon långvandring i framtiden. Drömma kan man. Det sägs dock att vi gamla får ingen större effekt av att gå över 7 500 steg.

Men man kan träna sin uthållighet.

Ibland hittar man några vackra nya platser. Och också människans dumhet. Jag har så svårt att förstå folk som kan bära med sig vad som helst till en picknickplats eller en strand men att ta med sig resterna går bara inte. Trots att man åker bil.

Är det någon som tror att vi kan hantera större problem – lägg till din favoritkatastrof –  när vi inte ens kan ta med oss våra sopor?

2 svar på ”In till skogen förbi skräphögar

 1. Hej.

  Ju mer smärta en person utsätts för desto mer undviker den det beteende som orsakar smärtan. Smärtan måste dock komma tämligen omgående som respons på det man vill personen ska låta bli att göra.

  Det är givetvis bättre för alla om man istället kan fostra en vilja att göra rätt, men idioter tenderar att fostra sina barn att vara som de själva, och att dessutom skaffa fler barn än klokare och mer dygderika människor.

  Smärta behöver heller inte vara fysiskt våld, utan kan vara allt från förnedring till förlust av privilegier och tillhörigheter; de två senare är de mest effektiva. Detta gäller såväl barn som vuxna, och fungerar på alla däggdjur.

  Rent praktiskt måste det variera med tillämpningsområde. För naturreservat skulle ett jägmästarämbete kunna övervägas, och då i samarbete med boende i området samt samebyar. Amerikanska Park Rangers kan troligen stå modell.

  Betänk den typiske idioten som lämnar sopor som på bilderna om han omedelbart stoppas och på plats får ett vitesföreläggande om 50 000:-, och det dubbla därtill om han inte tar med soporna därifrån. Vi högre stående människor som ändå redan efterlever att det man tar med sig ut i naturen tar man med sig därifrån påverkas inte det minsta, medan knogsläparna som tämligen ofta också är snikna, egoistiska och lågsinta av ren snöd snålhet skärper sig. Att tro att man mot någons vilja kan ge den högre ideal än egenintresset är ett jobb för präster, inte myndigheter och i sammanblandningen av detta ligger orsaken till den myckna inkompetens vi sett grassera (eller gå i grossess rentav) de senaste fyrtio åren.

  Kombinerar man detta med smarta system som gör det billigt eller t o m potentiellt lönsamt att göra rätt lystrar idioten än bättre. T ex en QR-kod på containern: ”Är containern full? Scanna och skicka denna kod till NN, och ditt mobilnummer, så deltar du i dragningen av ett styck [valfritt billigt Biltema/Rusta/annat Kina-skräp]!”

  Som Singapores dåvarande justitieminister påpekade om landets ordningsregler och böter: ska något vara förbjudet och belagt med böter måste tillämpningen vara absolut, omedelbar och kännbar, annars är det meningslöst.

  Sedan kan man ju också skaffa större containrar, och se till att ge någon i uppgift att köra rundor och hålla koll på läget. Inte som idag små kärl som töms enligt schema. På en parkering på den närmaste Europavägen finns en (1) papperskorg (15L ung.) med en förnumstig text om ”Endast färdsopor”. Där ligger också mycket riktigt sopor i diket. Papperskorgen töms 1ggr/månad på sommarhalvåret och 0/ggr på vintern.

  Så intelligenta är skrivborsryttarna på vägverket, för givetvis är det en byråkratisk huggsexa mellan dem och kommunen om vem som ska sköta sopor på vilka p-platser – i slutändan är det ändå de stackars statarna som tvingas slava för soc-pengen eller Samhallare som för göra jobbet.

  Istället för en sopcontainer på 30 kubikmeter och sopsortering utförd av fångar.

  Man kan gå gall av detta landets dumhet.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

Kommentarer är stängda.