Skogens dag bara idag?

Det är skogens dag den 21 mars. Vad betyder skogen för dig? Utan skog överlever vi inte. Världens lungor och allt det där. Men skogen är ett hem för otaliga djur, växter, insekter, människor och en inkomstkälla. Det sistnämnda är problematiskt. Vi behöver skogen som vara och näringsfång samtidigt som det decimerar våra möjligheter för överlevnad och mångfalden på planeten.

5,2 miljoner hektar huggs ner varje år, motsvarande en fotbollsplan varje sekund. Tro inte att allt återplanteras, tvärtemot. Betesmark för djurhållning, oljepalmer, bränsle, nybyggen, vägar, dammar, elledningar…

Det mest slående exemplet om hur skogen var livsviktig finns på Påskön. Jared Diamond beskriver i sin bok ”Civilisationers uppgång eller fall bland” annat förfallet av Påsköns civilisation vars delorsak var att skogen höggs ner. Människans dumhet i sin glans. Men det är enkelt att prata om svunna tider vi inget kan göra åt idag. Det är vi duktiga på i många fall, men dagens problem förbises lätt. Skogen skövlas i Amazonas av vinstsökande företag och miljön samt indiankulturen raseras, är ett exempel. När du köper naturkött från Brasilien för det är billigare än den svenska har du bidragit till nedhuggning av urskog. Så mycket naturkött var det!

Du som har en plätt jord plantera ett träd. Vi andra kan delta i något trädplanteringsprogram. Jag har ”planterat” 1000 träd runt Victoriasjön, det är mitt lilla bidrag till världen. Det betyder dock ingenting i det stora hela. Några familjer har fått inkomst och frukt men med den miljöförstörelse som pågår i Mellanöstern/Afrika i form av krig har raserat den enskilde människans försök i en sekund. Vi pratar så mycket om grader, sopor och vårt svenska ansvar men ingen nämner krig som den största miljöfaran.

Det är kanske bara mitt samvete som fått lite tröst?

Bild: skog som aldrig återplanterades.

The United Nations General Assembly proclaimed 21 March the International Day of Forests. The Day celebrates and raises awareness of the importance of all types of forests. On each International Day of Forests, countries are encouraged to undertake local, national and international efforts to organize activities involving forests and trees, such as tree planting campaigns.