Kan vi gå till skogen med barnen utan en politiker i släptåg?

Vi blir alltmer ovana vid att vistas i naturen, och förstår inte hur vi ska bete oss där. Det är hög tid att politikerna agerar för att kommande generationer ska komma ut i skog och mark, menar biogeovetaren Ulf Lovén idag på DN.

Detta beror på urbaniseringen. Fler bor i städerna och vistas allt mindre i naturen. Då vet man inte heller hur man skall uppföra sig där. Han tar som exempel människor utan karta på fjällen eller andra tokigheter.

Ja, jag har alltid två kartor med mig och ibland har de kartlösa fått den ena. Att ge mat till behövande eller plåster är också vanligt. I ödemarken ser man många tokigheter. (Kanske var inte heller jag så smart och välutrustad i början men nu … behöver du tips för din fjällvandring hör bara av dig.)

Skolan måste ta en mer aktiv roll för att barn, framför allt på mellan- och högstadiet, ska få en chans att skaffa sig genuina naturupplevelser, tycker Ulf. Tanken kan vara god men har inte skolan redan problem att klara av sina grunduppdrag? Ryms det mera program till dagens skola?

Barnen kan inte bara samla kottar bakom skolan, säger han. Håller helt med honom. Men han vill att politikerna tar sig an frågan och skolan gör något mer. Politikerna och skolan?

Alltid ropar vi efter politiker som ska lösa livets problem för oss. Vart finns föräldrarna? Vart finns mor – och farföräldrarna? Är detta inte ett uppdrag för oss äldre som än vet något om naturen och kanske har plockat bär och svamp eller spillved eller känner igen de vanligaste fåglarna och träden? Kan vi inte längre gå i skogen finns Fältbiologer och andra organisationer till hjälp. Skolan och läger låter inte dumt men det är föräldrarna som är förebilder för barnen.  Föräldrar och vi mor- farföräldrar får anstränga oss och ta ut ungarna i stället till shoppingcenter. Att ta barnbarnen ut till skogen är ett utmärkt uppdrag för oss äldre.

Något måste vi klara själva utan politiker.