Har skogen ett värde annat än i dollar?

”Om en man av kärlek till naturen går i skogen halva dagarna, löper han risk att betraktas som dagdrivare; men tillbringar han hela dagen med att i spekulationssyfte hugga ned samma skog och göra jorden kal i förtid, anses han vara en strävsam och driftig medborgare.”

Henry David Thoreau, 1817-1862

Idag fortsätter och slutar Zarembas artikelserie om skogen med Jokkmokk och Änoks delta som skall avverkas kosta vad det kosta vill.

Skogsstyrelsen anser att skogsavverkning inte kan anses ”ha betydande påverkan på miljön”. Vad är då betydande om inte kalhygge? Skogsbrand?

Det finns ett mycket gammalt kalhygge vid Padjelantaleden ungefär vid Njunjes. Har skrivit om det hygget förut. Det växte aldrig upp igen annat än med sly. Så blir det kanske med Änok också. Sly växer i alla fall bra, det har jag sett på några fjällområden där jag har gått förbi med 10 – 20 års mellanrum. Det varmare klimatet förändrar landskapet nästan omärkligt. Kalhyggen gör det mer omedelbart. Men skall vi fortsätta med den pappersanvändningen  vi har samt vill tjäna pengar genom att sälja skogen till andra länder får vi leva med kalhyggen. Klaga inte när veckans reklamblad trillar in genom brevlådan.

Har skogen ett värde i sig? Beror på vem man frågar. Fråga bara inte skogsvårdsstyrelsen. De får enbart dollartecken i ögonen. Just den här skogsplätten hade ett stort värde för mig fast jag inte ens ägde den. Jag hade fotograferat där i 15 år, främst dock den döda björkskogen vid ett kärr. Platsen hade mycket rikt djur- och fågelliv, även sällsynta varianter, massor med svamp och en dag var allt borta. En stor del av avverkningen blev kvar på marken. Trädet nedan låg så illa till att det blev kvar och det var ju bara ett gammalt lövträd – inget värde alltså. Som en ren glädjeyttring producerade trädet svamp året efter.

Zarembas skogsartiklar är nu slut. Han tipsar också om orörda skogar som i Polen. Men Björnlandet och Hamra duger bra. Speciellt Björnlandet tycker jag är sevärt. Sedan finns det fint skog omkring Fulufjället och på köpet får man Sveriges högsta vattenfall och fjäll som är opåverkad av renskötsel.

Bild: Fulufjället