Med vapen och hacka i handen.

Iyad Ag Ghaly ledare av Ansar dine,  krigare i Mali modell Al Qaeda, kommer vi att höra mer av. Lägg honom i minnet. Mali har blivit Väst Afrikas Afghanistan. Grupperingen Ansar dine har kontroll över Timbuktu, hela norra Mali. Historiska minnesmärken raseras under deras färd. Ännu en helgedom inom världsarvet  i Timbuktu – det vi anser skall sparas till världen och våra barn, barnbarn –  förstördes på måndagen. Vittnen uppgav att de militanta islamisterna angrep en helig port till Sidi Yahya, en av Timbuktus tre gamla moskéer. Gravarna Sidi Elmety, Mahamane Elmety och Cheick Sidi Amar var nästa i tur. Enligt deras tolkning av islam skall inga sådana helgedomar finnas i ett islamiskt land, inte heller turister.

Samma förstörelse av folkets historia hände i Afghanistan när talibanerna sprängde Buddhastatyerna i Bamiyan med uppdrag av Mulla Mohammed Omar i mars 2001.

Vad är det för religion som vill spränga bort vår historia? Människor utan sin historia, rötter och kultur är förstås lättare att underkuva.  Målet för radikal islam  är att  omvandla hela samhället.

Jag tänker speciellt på kvinnorna. Jag undrar om deras sexualitet upplevs lik ett hot som måste stävjas med heltäckande klädsel och stängd dörr? Eller är det bara den starkes förtryck över den svagare parten? Förakt mot det andra könet? Jag läste någonstans att många kvinnor är rädda och på flykt från norra Mali. En ytterligare katastrof i Afrika. Säkerhetsrådet funderar om man ska stödja militärt ingrepp.

Jag vet alldeles för lite om Mali och grunden till dagens situation, men det sunda förnuftet säger att vi inte skall förstöra monument som bestått i hundratals år. De hör till oss alla.

Vid det här läget vet vi alla vad sharialagar betyder för kvinnorna, flickorna och hela samhället.

”Shariah does not require a majority vote. It’s not democracy. It’s the divine law that was set out by God to be followed by his slaves. One hundred percent of the north of Mali is Muslim, and even if they don’t want this, they need to go along with it.” (Hamaha, säkerhetschef för en grupp i Cao, Mali.)