Iran – ingen vanlig semester.

https://samtiden.nu/ skriver om Johan Floderus som gjorde en semesterresa till Iran och fängslades i april -22. Floderus arbetade med bistånd på EU:s utrikestjänst. Kommer troligen att dömas till döden. Han skylls för spioneri för Israel. Det finns ett sätt att få Floderus fri och det är genom att gå med på fångutväxling där den i Sverige dömde iranske Hamid Noury byts mot Floderus.

USA har friat sina medborgare så och även betalt ut dem. Iran använder utpressning, vi bör undvika att hamna där. Res inte dit.

Samtidigt bör Sverige sluta fungera som ”vet bäst” domstol och ingripa i andra länders rättsskipning. Visst låter det vackert att vara Världens samvete men samvetet bör gälla de egna medborgarna först.

Hamid Noury var lurad till Sverige (verkligen smart uttänkt) och dömdes här för folkrättsbrott. Oavsett om han är skyldig eller inte bör vi sluta leka domstol för andra länder. Vi har oändligt med egna kriminella att ta hand om.

Gör en fångutväxling nu.

Hädanefter bör folk vara kloka nog att inte resa till vissa länder, oavsett vad det gäller. Svenskt pass är inte en frisedel. Eftersom Iran fängslar inresande bör också EU avråda om kontakter med det landet och anpassa sin politik enligt Irans sätt att handskas med andra länder och enskilda personer. Att syssla med utpressning som Stat borde få alla dra sig från kontakter med dem. Iran stöder dessutom Rysslands krig mot Ukraina med vapenleveranser. Det borde vara ytterligare skäl att inte ha andra än absolut nödvändiga kontakter med Iran.

Gör en fångutväxling nu. Låt Haag därefter sköta folkrättsbrott. Det är förstås en knäpp på näsan för Sverige som försöker vara världssamvete oavsett var brotten begås.

Skriv på petition  https://www.freejohanfloderus.org/sv

Läs: ”Sverige bör utväxla fångar med Iran” av Peter Pagin
Professor emeritus i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet.  ISvD2024-02-10

”—är det moraliskt viktigare att rädda liv än att utmäta straff.”

https://www.svd.se/a/4oMk4a/peter-pagin-sverige-bor-utvaxla-fangar-med-iran

PS. Åtalet mot Noury blev möjligt efter att det svenska rättsväsendet fått tillåtelse att tillämpa en universell jurisdiktion för brott mot folkrätten, och åtala gärningsmän, oavsett var brottet begåtts, och oavsett nationalitet för förövarna eller offren. Den 14 juli 2022 dömde Stockholms tingsrätt Hamid Noury till livstids fängelse, och efter avtjänat straff utvisning på livstid