Demens och dagen för världens berg.

Den 11 december är dagen för världens berg. Samma dag har G8 konferens om demens/Alzheimer.

De kanske har samband på något sätt? Våra berg är gamla. De eroderar, förlorar sin höjd, tappar sina glaciärer, bestigs, trampas, orsakar död, är hinder, sprängs, blir till tunnlar och underjordiska stationer eller skyddsrum och militäranläggningar och i värsta fall till bara grus. En människa som blir gammal och dement tappar också mycket av sitt liv, ork, utseende, förmåga, intressen och är till besvär och betraktas som utgift om man frågar de ansvariga för landstings- och kommunbudget.

Demens ses som en global epidemi. Det ökar främst på grund av att vi lever längre. Måhända påverkar även vår livsstil? När våra mormödrars mödrar dog hände det kanske redan i deras sista barnsäng, medan nu lever vi till över 80 och andelen 100 åringar stiger. Demens är på väg att bli den största hälso- och sociala utmaningen i vår tid. G8 konferensens syfte är att utveckla globala lösningar och aktion för demens.

Det finns ingen bot för demens men vissa saker kan sakta farten. Motion lär vara ett. Vin sägs vara bra men eftersom det innehåller alkohol som är skadligt och i sin tur kan påskynda demens är det inte så klokt att inhandla några boxar. En halv Albyl har samma effekt men inte lika gott, sa en känd missbruksläkare och vinsamlare. Att ha friska gamla föräldrar och släkt är inget man kan välja vilket vore förstås önskvärt eftersom det finns genetiska orsaker. Sjukdomar som Parkinson kan leda till demens. Att vara aktiv lär hjälpa men många blir sysslolösa när arbetslivet tar slut. Alla har inte barn och barnbarn eller ens vänner utan kan bli väldigt ensamma.

Att bli gammal kan väcka oro. Att få demens väcker mer, skräck kanske. Anhöriga kan känna sorg och besvikelse över att livet har behandlat ens närmaste så illa. Demens förändrar även de friska personers liv. Man får en fråga som man inte ville ha: hur mycket kommer du att ta hand om din demente make/maka/mor/far nu? Säger du nej till jobbet du blev erbjuden eller går ner i tid/slutar helt att arbeta? Slutar med det mesta av din fritid eftersom du behövs som hjälp? Den demente  behöver påminnas och få hjälp av dig med de vardagliga saker han alldeles nyss klarade utmärkt men kommer inte  ihåg mer.  De vackra historierna om att man kan leva med demens precis som vanligt, resa och … det fungerar inte så länge. Man kan inte planera att i februari ska vi, eller nästa sommar … den tiden är förbi. Eller lämna den demente ensam en längre stund än du hinner köpa en liter mjölk. Livet med demens levs bara idag men även det kan vara tveksamt.

Vad svarar du på den frågan?