En liten drink kanske …

Bild: vill du ge en liten drink till henne?

Jag vill föda ett skadat barn. En med utvecklingsstörning, kanske hjärtfel, lågviktig, konstigt utseende, andra problem. Gärna ett barn som mår dåligt och hamnar på neonatalavdelningen. Kanske överlever det inte ens. Barn jag måste ta hand om hela hans livstid. Som inte klarar sig själv. Därför dricker jag alkohol och piggar upp mig med lite droger också under graviditeten.
Är det någon som planerar så? Inte? Men varför tar en del gravida risken?

Redan små mängder alkohol kan utlösa missfall, visar en dansk studie. Över 90 000 gravida ingick i studien. Däröver finns det massor med undersökningar som visar att alkohol och graviditet hör inte ihop.

Tidigare svenska studier visar ju att många kvinnor inte avstår från alkohol under graviditeten. Tre av tio fortsätter att dricka. Den som dricker under graviditeten håller sig knappt drogfri under amning heller.

En stor del av mitt yrkesliv har jag ägnat åt att behandla gravida missbrukare och utbilda barnmorskor och socialtjänst, vilka skulle upptäcka om och hur kvinnan dricker alkohol/missbruk och stödja den gravida kvinnan. Det har varit ett lyckosamt arbete med de gravida missbrukare men mindre lyckat med utbildningsinsatserna antar jag, eftersom gravida kvinnor fortsätter dricka alkohol under graviditeten trots all den information de får från MVC, som borde avskräcka vem som helst. Eller är det informationen från barnmorskan som haltar?

Det var sällan svårt att hjälpa mina patienter – gravida missbrukare – att sluta missbruka för barnets skull. Med tiden ville de behålla nykterheten för sin och familjens skull. Tvångsåtgärder var ytterst sällsynta. 25 % bodde på gatan i början av sin behandling så deras prestation att sluta missbruka och börja ett helt nytt liv var värd all beundran. Några få tog inte själv hand om sina barn men de förblev goda mödrar på sitt sätt. Av de mödrarna/familjerna jag följe upp under tre år efter barnets födelse föll inga tillbaka till missbruk, alla hade bostad och var i arbete eller studier. Kvinnor med bättre livsomständigheter borde inte ha svårare att säga nej till alkohol under graviditeten.

Det behövs en landsomfattande kampanj igen riktad till barnmorskorna och socialtjänsten. Kanske skulle vi utbilda de blivande papporna också så de deltar i kampanjen ”håll min baby drogfri” och stöttar mamman med egen nykterhet?