PK satir?

Men ta en penna och gör något. Kan du göra en satirteckning som inte förargar, orsakar skratt, ilska, förvåning, bryderi, kränkning av de känsliga, är rasistisk (enligt det nya innehållet), inte retar en kotte, är PK …alltså inga mänskliga uttryck som kan väcka känslor utan är helt neutral?

Var så god då! Pennorna är nyvässade.