Det finns många tecken på civilisationens nedgång.

Någon gång hittar även en blind höna ett frö. Jag läser sällan dagspress, den svenska. Men råkade se det här. En tidsbild! Läs hela!

Den mänskliga karaktären är inte alltid vad vi själva skulle önska. Med www-epoken fick var och en, hög som låg, tillgång till all världens kunnande. Litteratur, konst, vetenskap och uppslagsverk var nu bara några knapptryck bort. Människan fick allt, men hon valde porr, Johnny Depps rättegång och att fotografera sig själv. Blicken vänds inte alltid utåt mot världen, utan påfallande ofta inåt mot egot. Men det är inte skärmens fel att vi väljer och väljer fel och myndigheterna kan inte göra det åt oss.

Klipp från ”Egot, ansvaret och skärmarna” . Publicerad 2022-06-14 Maria Ludvigsson i DN.