Visdomsord

”Islamisterna skall inte bestämma vår framtid.”

”Freedom is never more than one generation away from extinction. We didn’t pass it to our children in the bloodstream. It must be fought for, protected, and handed on for them to do the same, or one day we will spend our sunset years telling our children and our children’s children what it was once like in the United States where men were free.”

”Framtiden tillhör patrioter, inte globalister.”

”Jag har en dröm, att mina fyra små barn en dag skall leva i en nation där de inte blir bedömda efter sin hudfärg, utan efter deras karaktär.”

”Det spelar ingen roll vem man verkligen är –  det enda som spelar roll är vad andra anser om en.”

”Vansinnet är bland enskilda människor en sällsynthet – men i grupper, partier, folk, tider är det regeln.”

Martin Luther King, Macron, Nietzsche, Ronald Reagan, Trump, Turing (i bokstavsordning).