Worst of the worst i ”Freedom in the world 2015”.

fiw-2015-cover

Freedom House har kommit med sin årliga rapport om tillståndet i världen angående politisk och civil frihet i olika länder. Kategorisering är fri, delvis fri och icke fri. De tar med även ifrågasatta områden som Tibet och av Margot  Wallström så gillade Västsahara.

50 länder i världen anses icke fria, med de sämsta eller obefintliga politiska och civila rättigheter. De representerar 36 % av jordens population sa 2,6 miljarder människor, dock hälften i Kina.
Länder som anses delvis fria är 59 stycken, med 1.8 miljarder människor som motsvarar 24 % av jordens befolkning.
Den fria världen består av 86 stater med 2,9 miljarder människor, motsvarande 40 % av världens befolkning. 3 länder har fallit från de fria.

Av de länder som räknas icke fria var dessa tolv värre än andra.

Syria -1
Tibet 1
Somalia 2
North Korea 3
Uzbekistan 3
Eritrea 3
Turkmenistan 4
Western Sahara 4
Sudan 6
Central African Republic 7
Equatorial Guinea 8
Saudi Arabia10

Tibet rankas som värre än Nordkorea. Tibet är det glömda landet som styrs av Kina och de gör allt för att slå sönder den tibetanska kulturen och folket.

Det går inte heller framåt totalt sett:

fh-fiw-gcompare-gainsdeclines

Best of the best då?
Finland, Island, Norge, San Marino, Sverige.
Bäst i världen! Och vi som klagar över politiker med egen agenda, polisen som kör  olika sätt mot olika människor och  press som ljuger, mörklägger och knäcker folk med fel åsikt!  Blir intressant att se läget 2016.

Hela rapporten hittar du på Freedom House.
https://freedomhouse.org/sites/default/files/FH_FITW_Report_2016.pdf
http://freetibet.org/news-media/
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2015#.VqyzctCm1BU