Strunta i grader – gör ett eget miljömöte hemma

I regel har vi ganska god tilltro till vetenskapen och experterna. När vi går till läkare tror vi på vad läkaren säger och går oftast med på föreslagen operation, vaccinering eller andra enklare förslag. Få börjar käfta mot och hoppa över insatsen för att de tror sig veta bättre än experten. Köper vi något större som tvättmaskin tror vi på tillverkaren och försäljaren. Kanske jämför vi lite men inte grälar vi med fabrikanten om hur maskinen borde ha tillverkats. Även i enklare saker som en bok eller filmrecension väljer vi ofta tro på skribenten. Vår tilltro till producenterna av det vi dagligen inhandlar är väl så obegränsad. Hur många läser det finstilta? Och hur många väljer att lita på sitt gamla parti år ut och in utan att ägna en tanke på hur adekvat det är – egentligen?

Men om klimatet vet många bättre än experterna. En stor del av oss vet med säkerhet att världen inte blir varmare och om det nu blir varmare är det bara en alldeles naturlig cykel och inget att bry sig. Isen smälter inte, havsnivån är nästan konstant och det usla vädret med tyfoner, översvämningar, bränder och andra katastrofer – ja det är så långt borta och säkert inte alls påverkad av annat än just lite uselt väder. Svälten är bara dålig planering, inte att det finns fler munnar att mätta. Och soporna försvinner av sig själv på ett mirakulöst sätt. Vi vet så bra och behöver inte förändra våra liv. Så skönt hemmaexperterna har det. Vi andra går med viss oro kanske inte för egen del men för våra barnbarn.

Jag vet inte heller om den globala uppvärmningen är orsakad av människan enbart, jag misstänker att det är en kombination av naturliga orsaker och människopåverkan. Men logiken säger att vi är delaktiga i jordens tillstånd och då menar jag lite vidsträcktare effekter än några grader. Hur länge räcker oljan och malmen? Skall vi ransonera redan nu? Vad händer när urskogen och Amazonas är avverkad? Befolkningsökningen från låga 800milj på 1700talet till dagens nära 7 miljarder bör ha gett effekt i vår omgivning. Antalet bilar och flyg, tillverkningen av varor, utnyttjandet av jordens resurser som olja, krig med mer avancerad teknik, sopor spridda på land och hav måste ändå har påverkat vår miljö på något sätt. Avtrycken är många.

Det är kallt och anhängarna av den globala uppvärmningen fryser även inne. Det är svårt att tro på varmare tider just nu. Men vädret idag är annat än klimatet på sikt.

De flesta av världens medborgare vill ha mer av allting oavsett de långsiktiga konsekvenserna och politik hänger ihop med pengar och deras ägare. Eller? Livet är kort och vi tror att nästa generation kommer säkert på någon lösning till de problem vi testamenterar till dem. Ingen vill på allvar ta hand om de svåra frågorna som gäller vår överlevnad. Och jag tycker att frågan är något fel ställt. Vi vanliga människor berörs inte av gradtal, vi berörs av det vi ser,  kan göra själva utan stora uppoffringar och får direkt effekt av. Har vår miljö vunnit på sopsortering? Hjälpte det att jag ställde bilen för gott? Var det någon effekt av att jag inte köper annat än nödvändigt eller blev bara någon arbetslös? Är det bättre för min miljö att jag köper ekologiskt? Återkopplingen saknas. Utan återkoppling till det vi redan gör är det bara meningslöst att läsa om grader.

Oavsett vad vi gör kommer vi inte undan. I en värld med växande befolkning och kraschande miljö kommer allt fler att tränga sig till den delen av världen som kanske har arbete att erbjuda och inte än har drabbats av krig och klimatproblem – som översvämningar – för att få ett bättre liv.  Det kommer att bli fler flyktingar.  När slagsmålet om resurserna startar är det den som har mest vapen som dikterar villkoren, inte de mer eller mindre demokratiskt valda som frotterar sig med varandra i oändliga möten.

Vad kommer 2013 märkas av? Klimatet? Pengar? Ekonomisk nedgång? Krig som vanligt? Den vanlige saten kan inte påverka så mycket. Man kan bara göra det som gynnar ens egen miljö och samvete. Dags för ett eget miljömöte hemma?