För dyr för sjukvården mot en elcykel.

Vår förr så fina vårdcentral är nära kollaps. Det är kanske för starkt ord men det  ordet uttrycker nog sjukvårdens verklighet.  Det finns inga sjuksköterskor.  Först slutade vår ängel distriktssköterskan XX. för annat likvärdigt arbete, men bättre betalt. Det var i februari.  Sedan har personalen sakta droppat av. När en slutar faller brickorna som i ett korthus. Alla letar efter nytt arbete.  Ibland hyr man in någon men budgeten tål inte sådana utsvävningar. Det finns flera läkare men de täcker inte behoven. Det behövs ju andra personalkategorier än läkare för att vården skall fungera.

Nu är det november och de tomma platserna är tomma. Inga regelbundna tider som gubben hade förra året. Ingen vill ta mot en utan vi blir hänvisade runt i oändliga telefonköer. Någon måste besvära sig att byta gubbens kateter. Till sist får han en tid, självaste verksamhetschefen förbarmar sig över oss.

Väntrummet är en multikulturell samling. Snoriga barn, unga män, kvinna jag igenkänner som tiggare utanför mataffären, medelålders kvinnor som pratar annat språk, några skruttiga gamla och sedan min gubbe som fått be snällt om en tid som sjukvården borde ha gett automatiskt och regelbundet för att hindra värre saker som antibiotika eller inläggning i det överfyllda sjukhuset. Vi har varit med det.

Åtgärden tar tio minuter av en effektiv sköterska som har plockat fram allt som behövs innan. Tio minuter, jag har tittat på klockan.

De gamla människorna som nu är vårdbehövande lik gubben min, som knappt hade besökt sjukvården som patient före 81 års ålder, får försöka klara sig i den vårdröra som Regeringens politik har åstadkommit. Vården både med antal personal och sängar ligger på 1998 års nivå ungefär men befolkningen på 2017 års. Någon har räknat fel på två miljoner nya personer.

Det finns inget att klaga på själva åtgärderna, bara man får träffa en läkare och den personal som måste till. Personal är oftast både vänlig och kunnig, man känner sig väl omhändertagen – om man överlevt väntetiderna. Så även idag när vi servas av självaste chefen och i dennes sätt att ta hand om min gamla gubbe finns inget att klaga över, bara vara tacksam för hans tid.

Någon borde dock städat hans rum från gamla blodspår. Är städpersonal också en bristvara?

Vården är högspecialiserad, avancerad,  jämlik och effektiv. Eller är det? Tänkte på förlossningsplatser ute på landsbygden som läggs ner. Föda barn kan man ju göra vart som helst! Men Landstinget börjar också göra ekonomiska beräkningar i kronor om det är lönt att behandla folk, även barn. Behandlas eller bli sämre och dö?

Jag tycker det är inhumant att utsätta väldigt gamla och sköra personer för en massa utredningar och prover vars effekt är tveksamt.  Det kan vara bara plågsamt i stället ökad livskvalité.  Men att skippa medicin till barn på grund av budget? Läste att två barn (kan finnas fler) inte längre skall få sin medicin för det är för dyrt. Det finns inte pengar för det. De får bli sämre och dö. Samtidigt får du nästan gratis vård och tandvård bara du säger dig vara papperslös. Det går inte ihop.

Det är svårt att vara humanitär stormakt. För vem skall man vara det för att räknas både som humanitär och bäst i världen?

Arets julklapp är en elcykel. Men, hur hänger årets julklapp ihop med bristerna i sjukvården? Enkelt. Det är pengar. Regeringen satsar på idiotgrejer, som folk borde betala själv, som varupremier. Att kräva hög skatt av medborgarna och sedan slänga pengar på den rikare delen av befolkningen är slöseri. Inte kan vi pensionärer köpa en elcykel även om just våra krafter skulle vara betjänta av en. Jag vill faktiskt inte vara med och betala andras cyklar!

Det känns som märklig sammanträffande att årets julklapp och subvention går hand i hand.

Men årets julklapp har också en politisk dimension. För en av regeringens många satsningar i budgeten för 2018 handlade om ett bidrag till den som köper en elcykel. Skattebetalarna ska bjuda elcykelköparen på en fjärdedel av priset (25 procent) upp till 10 000 kronor per inköpt elcykel. Sammanlagt kostar subventionen statskassan 350 miljoner kronor per år 2018-2020. Bidraget ska gälla retroaktivt från och med den 20 september 2017. http://www.blt.se/ledare/i-ar-blir-julen-riktigt-rod/

Jag känner mig ofta förbannad när jag läser om Regeringens satsningar. Skatten skall våra så låg som möjligt så skattemoralen hölls uppe. Staten skall sörja för det grundläggande i Samhället, det som är väldigt opraktiskt att ordna själv som sjukvård, grundskola, rättsväsende och försvar till exempel. En cykel får de som vill ha en köpa själv. 350 miljoner i en budget är inte försumbart. Jag hoppas att MP försvinner i nästa val till partisophögen och annat mer realistisk styre tar vid.

Frågan är vem?

Städbehovet i den svenska finanspåsen är total.

https://www.skrivunder.com/ge_max_sin_bromsmedicin

https://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/-galet-att-skattebetalarna-projsar-for-arets-julklapp/

Bild:Cykeln är inte elcykel men den trampades från Stockholm till Nordkap och stor del tillbaka.

When the takers out number the workers, any country is doomed eller några siffror om folket i Sverige.

bubbla

29/4 Ytterliga diskussion och uppgifter om våra gemensamma pengar:

http://fnordspotting.blogspot.se/2016/04/om-beskattning-bidrag-och-moral.html

Uppdatering 13/4: Regeringen räknar att fler lever av bidrag i framtiden. Cornucopia idag:

http://cornucopia.cornubot.se/2016/04/regeringen-en-miljon-vuxna-lever-pa.html#more

22/2 skrev jag om hur det ser ut med de som arbetar och de som lever av ersättningar/bidrag:

9 851 017 personer bodde i Sverige i slutet 2015 enligt folkbokföringen. Vi har säkert passerat 10 miljoner nu. 2015 blev vi 103 662 personer fler i landet. Folkökningen under 2015 har till cirka 77 procent berott på invandringsöverskottet och resten på födelseöverskottet alltså de födda minus döda. Som en följd av framför allt invandringen ökade också folkmängden i åtta av tio kommuner. Samtliga av landets kommuner, utom Vaxholm, hade ett invandringsöverskott. Idag har vi också viss överskott av män, vilket jag skrev om förra veckan.
http://blogg.iniskogen.se/2016/02/17/alla-ensamma-man-aker-inte-skoter-och-fiskar/

Andra länder med ungefär 10 miljoner innevånare är Portugal, Bolivia, Grekland, Burundi, Tjeckien, Somalia, Dominikanska Republiken, Benin och Haiti. Ungern har 9,9 miljoner. (Juli 2015)

Ca 1 603 551 personer är födda utomlands, varav 248 497 i Norden ( 2014),  787 473 män och 816 078 kvinnor, av vilka jag är en. Att ha bott här mer än 50 år och har svenskt medborgarskap gör inte mig till en svensk i statistiken. Jag kan inte födas åter. Bra så. Inuti mig bor det en alltmer krympande finsk. Jag är inte längre hemma i Finland men har tveksamheter om är jag hemma i Sverige. Kanske är man hemlös för evigt som invandrare?

Ca 2 miljoner är barn under 18 år. Ungefär lika många som barn är pensionärerna, ca 2,1 miljoner. Av dessa har 770 000 garantipension och 80 % var kvinnor. Det är kvinnor som skötte hem, parets barn utan daghem och passade upp sin make som arbetare och byggde upp samhället. När barnen gick i skolan arbetade även kvinnorna men hann aldrig få fullgod pension. Andra garantipensionärer är de som klämdes mellan två pensionssystem.

225 000 pensionärer lever under EU s fattigdomsgräns. Tro inte att de var bara hemmafruar.

19 000 erhåller äldreförsörjningsstöd och de flesta av dessa är invandrare, alltså noll eller få arbetsår i Sverige. Det är mer lönsamt än att vara en ”fattigpensionär”.

Drygt 88 700 personer över 65 år bodde permanent i särskilda boendeformer av något skäl som demens eller sjukdom. Det är 5 % av den åldersgruppen. 12 % hade hemtjänst. Så de krävande åldringarna är kanske inte så många som vi ständigt får höra?

5 166 000 personer är i arbetskraften. Hur mycket de arbetar har jag inte brytt mig om att leta reda på. Du räknas ju som arbetande bara med en timmes arbetstid i veckan! Många av dessa är anställda med skattemedel inom kommunal och statlig verksamhet och även i arbete som får stöd av skattemedel.  Det allmänna är den största arbetsgivaren i Sverige.

957 400 personer är anställda av Landsting eller Kommun, varav 704 100 i Kommunen. Skolan och barnomsorgen 42 % och vård och omsorg 34 % är de stora arbetsgivarna.

Vi har 257 000 statligt anställda. Det finns 343 Statliga myndigheter och 107 utlandsmyndigheter. Sedan EU och FN samt alla samarbetsorgan av olika slag. Därpå kommer Politikerna och alla de andra som lever av statliga bidrag som tidningar, kultur, församlingar av olika art, hittepå jobb och genustrams. Undra på att vi har världens högsta skatter.

I augusti var 6 200 anställda på Migrationsverket. Det är ett verk som nyanställer medan många andra arbeten krymper. 180 651 asylsökande finns i Migrationsverkets system just nu.

Uppskattningsvis lever kring 25 000-50 000 personer som papperslösa i Sverige. Det innebär att man vistas i Sverige illegalt. Anledningen kan vara avslag på asylansökan, att man har smugglats in i landet eller barn som fötts av papperslösa föräldrar. Men illegala invandrare har sedan 2013 laglig rätt till sjukvård och barn i åldrarna 6-18 har rätt till skolgång. De har också bedömts ha rätt till försörjningsstöd. Märkligt. Det är en fråga som diskuteras. 80 000 är antalet som Regeringen tror sig utvisa den närmaste tiden. Tror.

804 622 personer mellan 20-64 år försörjs genom sociala ersättningar och bidrag. Här avses sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, ersättning vid arbetslöshet, arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd, inte ersättningar från Migrationsverket. Det kan vara fler eftersom flera än en i samma familj kan försörjas till exempel av A-kassa. 140 000 personer har varit sjukskrivna längre än ett år.

388 200 är arbetslösa är registrerade hos AF  varav 32, 2 % långtidsarbetslösa och 121 800 ungdomar.
110 097 Anmälda platser fanns häromdagen hos AF.

Studerande då? 404 000 är inskrivna vid universitet och högskolor, och 19 000 är doktorander. Skatter betalar även dessa utbildningar. Vad sägs om en kurs i ”Sexualitet, kropp, estetik”. Då du ska kunna identifiera och beskriva genusvetenskapliga analyser av hur sexualitet representeras i bl a reklam, scenkonst och pornografi. (Södertörn) Det är väl viktigt att bekosta sånt med skattemedel? Alla vill ha allt, gratis, men helst inte betala till det.

Det är en del vi betalar gemensamt, de som arbetar, som betalar skatter, moms och andra pålagor. Men utgifterna överstiger inkomsterna. Staten lånar eller trixar. Vilka kommuner är på minussidan? De flesta? Malmö att et exempel om politik och inkomster som inte går ihop. Det finns flera. Min förut så välskötta kommun har nu mera bara minus på budgeten, speciellt inom den sociala omsorgen. Och nya utgifter kommer på löpande band.

Malmö hade 2014 den tredje högsta öppna arbetslösheten i Sverige som låg på 15 procent. För att få runt ekonomin erhöll Malmö 2014 drygt 4,4 MDR SEK i kommunalt utjämningsstöd. Vi kan fundera något på om Malmös status om det vore ett bolag, eller kanske ett land. Malmös ekonomi är ”bortom Grekland”  http://ledarsidorna.se/2016/02/bortom-grekland/

Men när alla ligger på Malmönivån, vem ska då betala? Har vi redan passerat nivån där the takers out number the workers? Är vår ekonomi bara en bubbla som snart brister?

http://www.svd.se/mannen-fler-an-kvinnorna-i-sverige/om/sverige
http://www.svd.se/scb-da-passerar-sverige-10-miljonersgransen/om/sverige-vaxer

Något om vår industri:

http://ledarsidorna.se/2016/02/svensk-exportindustri-goes-unplugged/

En del siffror är inte exakt från dagen eftersom statistik släpar efter. När jag började skriva på söndag fanns inte all befolkningsstatistik än från hela 2015.

Omprogrammera de gamla eller hur sparar vi oss från krisande ekonomi.

IMG_0007 (3)

När skatteutgifterna ökar men inte skatteintäkterna måste man skära ner något. Många kommuner är på gränsen av sin förmåga och ekonomi. Många har skuldsatt de kommande generationerna. 48 600 är medelskulden per person. Det låter kanske inte mycket men ta det 10 miljoner gånger. Min kommun har skuldsatt oss för nära      80 000 per person. Se vad du är skyldig genom din kommun:
http://kommuninvest.se/wp-content/uploads/2015/01/Den-kommunala-l%C3%A5neskulden-2014.pdf

Blev du grinig nu? Har du gett politikerna lov att skuldsätta dig? Finansministern lovar också skuldsätta dig på grund av att pengarna inte räcker till invandring. Har du röstat på henne? Vill du att hon skuldsätter dig och de kommande generationerna till modell Grekland? http://www.di.se/artiklar/2015/10/19/vill-lanefinansiera-flyktingkrisen/

Hur får kommunerna ihop sin ekonomi utan att skippa de kommunala åtaganden och lämna våra barn och barnbarn utblottade? Nedskärning är den vanliga lösningen. Putta in lite fler barn i samma daghem och skola, köpa billigare mat till skolan, lärarlösa timmar, skära ner lite hemtjänsttimmar och avlastning, vägra bevilja äldreboenden och hoppas att de gamla dör snart i stället, låta behövande betala hjälpmedlen själv och flytta runt verksamheter i jakt på billigare lokaler är några av de kommunala genidragen. Sälja hyresbeståndet har täppt hål många kommuners ekonomi, men nu sker det avmattning med bostadsrättsbildandet. De som bor kvar i hyreslägenheter har inte pengar för att köpa kommunens ofta vanvårdade fastigheter. Man måste hitta andra inkomster. Att höja sina egna löner skäms dock politikerna inte om. Ta så länge det finns något att ta.

http://unvis.it/www.svt.se/nyheter/regionalt/smaland/hjalpmedel-dras-in-pensionarer-far-betala-ur-egen-ficka

Jag tror att det krävs mer än nedskärningar här och där. Jag tror snarare att vi kommer att få rejält höjda skatter, både kommunala och de lovade statliga höjningarna, till den grad att vi skriker. De som kan bildar bolag och låter inkomsten gå dit, några går ner i arbetstid och har mera liv än lön, kanske flyr landet, en del idkar byteshandel, svartarbete blir åter vanligt och vi får betala för det vi redan har betalt genom våra skatter. Välfärden kommer aldrig att bli sig lik. Orsaker till ekonomins ras är usla beslutsfattare/politik och många nya icke skattebetalare som skall dela den redan halvätna kakan.

Jag säger inget mer om de nya, de är ju en toppnyhet varje dag. Det finns knappt andra samtalsämnen än invandring i landet.

Vissa tror att digitalisering är räddningen för allting, även äldreomsorg och invandring. Jag minns när Internet skulle frälsa oss. Idén var att de flesta arbetade hemifrån, behövde inte åka till jobbet och trängas i trafiken. Allt blev så billigt och enkelt med Internet. På sjukhuset sparkade man sekreterarna och vårdpersonal skulle sköta deras jobb också men nu genom datorn. Det blev sämre, inte bättre. I stället att ta mot patienter trasslade vi med än undermåliga program och vana sekreterare försökte hitta annat arbete.

Det tar tid innan ett nytt system sätter sig. Många har fått lämna jobbet när de inte passade in i den nya världen.

En del har blivit bättre med Internet. Vår kontakt med världen är öppet. Jag skulle inte skriva detta utan Internet om det nu räknas till de bättre sakerna. Men de flesta arbeten behöver levande personer på plats, även om digital teknik är ett oumbärligt arbetsverktyg. Den digitaliserade världen är överallt från din kaffebryggare och nätshopping till de irriterande ”betala själv” kassorna i mataffären. Jag vägrar vara med och sparka en kassörska.

Allt fungerar smidigt om inte strömmen bryts förstås. Eller system havererar. Eller någon elak trojan angriper ens system. Eller du tappar din mobil i fyllan och förlorar allt du borde haft i huvudet.

033

Spara, ja. Vet inte vilken gång i ordningen äldreomsorgen är ett sparmål.

Kostnader i äldreomsorgen kan sänkas med en tredjedel per äldre genom digital teknik, enligt ett par nya studier. Det kan åstadkommas genom en kombination av att låta äldre koppla upp sig i videosamtal med läkare och anhöriga, digital nattbevakning, internetbaserad terapi och andra hjälpmedel, skriver Stefan Fölster, chef för tankesmedjan Reforminstitutet på DN. (DN ger inga länkar till utredningarna.) Vad mer man kan kostnadseffektivisera genom digitala system, invandring till ex. får du läsa på:

http://www.dn.se/debatt/digitaliserad-valfard-minskar-kostnaden-for-flyktingkrisen/

1/3 av äldreomsorgens budget kan alltså sparas bara vi digitaliserar, det är inga småpengar, men, men… Jag vill hemskt gärna se den internetbaserade terapin för dusch, kateterbyte, matning eller spyor. Jag misstänker att Internetivrarna har föga kontakt med gamla och sjuka. Har de inga dementa i släkten eller ens en rullstolsbunden med reumatism?

Utredarna ser framför sig pigga åldringar  som surfar på dagarna och gärna pratar med sin läkare genom datorn. De finns, men de har inte hemtjänst. Man måste vara ganska risig, sjuk och orkeslös för att få några timmar hjälp. Den generationen som inte är vana datoranvändare före ålderskrämpor blir det sällan så efteråt. De lever i ålderns höst som man säger och den är inte alltid ljuv. Tanken att skruttiga gamla, kanske dementa icke datorvana skulle sköta sin behandling och sina läkarsamtal genom Internet låter som strunt. Vi 40 – talister som hann med den digitala revolutionen på jobbet använder dator hemma. Vi kan kanske fortsätta med det om inte demens drabbar oss. Men även vi kommer att behöva några hjälpande händer med tiden.

Internet duschar inte, dammsuger inte, sorterar inte piller i dosetten, handlar eller tvättar, plåstrar om, ger medicin och fixar mat. Det behövs levande personer till det, hemtjänst eller anhöriga. När vi har nära 400 000 inskrivna arbetslösa skall vi kanske inte leta efter åtgärder som förbilligar skatteutgifter på något konto men betalar ut detsamma från en annan kassa. Idén att sänka kostnader genom att få bort folk från arbete och flytta över de till bidragssystem är idiotisk. Har vi inte redan tillräckligt många som lever av olika ersättningssystem? Bidragssystem kommer att haverera när de som betalar in inte är tillräckligt många.

Hemtjänsten är redan bevakad genom sina telefoner. Chefen vet exakt vart de är och hur länge. Att bli som vårdtagare bevakad genom kamera i stället besök sker redan. Jag vill inte bli på övervakad när jag sover om jag inte ligger på intensiven. Jag kommer att bli en särdeles besvärlig gammal tant.

Är du ung och har en gammal släkting utan datorvana lär denne att använda Internet. Tappa inte tålamodet. Jag har försökt lära några äldre grannar att boka tvättstugan genom värdens hemsida som är jättesmidigt, men det var inte så lyckat. Alla dagens gamla kan inte omprogrammera sig vid 85.

PS. Nu hittade jag utredningen på Internet: Jag undrar på sekretessfrågorna. Jag tror också att utredarna  inte är bekanta med den praktiska delen av hemtjänst. Vårdbiträden springer inte runt och kollar folk utan det ingår en åtgärd i besöken. Men jag är inte mot att använda ny teknik. Jag tycker bara inte att målet skall vara personalminskning mot dyra investeringar.

Någon måste ju betala installation och drift för övervakning/Internetkontakt som fiber, datorer och personalutbildning.   Den gamle? Kommunen genom dig?

https://www.acreo.se/sites/default/files/pub/www.acreo.se/upload/publications/acr057005_-_with_cover_-_nytta_av_digitalisering_av_aldreomsorg.pdf

Inga mer kakor och kaffe?

Regeringen planerar ekonomiska övergrepp, stöld och rån. De vill styra över mer av vår lön och tillgångar. Skatten skall höjas men eftersom det är besvärligt att ta allt och dela ut matkuponger kan skatten inte vara 100 % bara 50. Andra källor måste till. Hur kan kapital beskattas? Sparande? Bostaden är ett skatteobjekt, det är ju som pengar i banken. Jag trodde de flesta hade skuldsatt sig för att få någonstans att bo. Däröver vill de ta våra redan skattade tillgångar i form av arvsskatt eller gåvoskatt.  Det är också orättvist att matmomsen är lägre än andra varors. Det finns ingen gräns hur Regeringen i samråd med LO och nu mera Saco vill brandskatta folk.

De som då hamnar i armod kan ju alltid söka bidrag eller kanske blir det nya transfereringar. Ta med den ena handen, ge med den andra. Bidragssystem har aldrig fungerat bra. Fusk kantar bidrags- djungeln. Och, är det inte förnedrande att arbeta men ändå behöva be bidrag? Att vara en pensionär och söka allmosor är en käftsmäll som man helst vill undvika. Räckte inte 40 års arbete? Gubben min har arbetat 60 år och hamnar ändå som fattigpensionär enligt EU beräkning.

Hur blev det så tomt i Statens portmonnä? Slösar de? Har onödiga hål att fylla? Godhetsapostlar kanske? Gammal god sosse politik? Eller vill de bara styra vårt liv in till minsta detalj? E politiker vet alltid bäst hur du skall använda dina pengar.

Som fattig pensionär har man två stora utgifter utöver skatten: mat och hyra. De är hushållets nödvändiga konsumtionsval. Det är liksom tvunget att bo och äta.  Hyran kan många inte krympa, inte jag heller för gubben orkar nog inte längre med tältlivet. Kanske blir det gröt fem dagar i veckan? Det finns 220 000 fattigpensionärer i Sverige. Några hundralappar mer för maten stjälper då hela ekonomin.

En enhetlig moms bör införas för att inte skattesystemet ska snedvrida Hushållens konsumtionsval som idag. Idag har vi flera olika momssatser.Exempelvis är momsen på livsmedel och restaurangbesök nedsatt till 12 procent och på böcker och persontransporter till 6 procent. En enhetlig moms på 25 procent skulle enligt regeringens så kallade skatteavvikelseberäkningar kunna inbringa uppemot 60 miljarder kronor till statskassan som kan användas för att finansiera en sänkning av mer skadliga skatter på arbete.http://www.dn.se/debatt/slopa-varnskatten-och-infor-arvs-och-gavoskatten-pa-nytt/

60 miljarder? Nog finns det säkert hål att stoppa de i. Inte blir det skattesänkningar. Har ni någonsin hört vänstern tycka att sänkta skatter är bra? När politikerna tänker ge alla fattiga i EU samma villkor som bosatta skattebetalare och medborgare har, sjukvård, skola, sociala förmåner,  blir det inga skattesänkningar bara höjningar.

Det är svårt att vara humanitär stormakt. Man måste sortera ut folk eller avskaffa medborgarna. Låt gränser falla då och avvakta om någon vill betala det.

En ordentlig genomgång om skatteförslagen och klar anledning att gå ur SACO hittar du på: http://www.uvell.se/2015/03/23/saco-lo-light-26156462

http://www.sydsvenskan.se/sverige/eu-migranter-kan-fa-samma-formaner-som-papperslosa/

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6105818

http://www.saco.se/globalassets/saco/dokument/rapporter/2014-gor-om-gor-ratt-_sacos-forslag-till-nytt-skattesystem.pdf?id=5201