Ge mig ett tillfälle så saknar jag moral?

Ökar korruption i Sverige? Eller är det godkänt i politikerkretsar att fördela skattemedel åt sina vänner? Är det så att moral inte finns om tillfälle finns? Är tanken att jag är ju så speciell att jag måste få några miljoner mer än andra? Girighet, helt enkelt?

Karin Wanngård (S) delade ut skattemedel till kompisar efter valet höstas i Stockholms stad. Före detta stadsdirektör Ingela Lindh, fick 4,3 miljoner kronor i fallskärm. Samtidigt fick hon ett extra anställningsår där hon bara behövde stå Staden till förfogande, med fet månadslön 180 500 kr. Det gav henne totalt 6,4 miljoner kronor. Biträdande stadsdirektör Margareta Östrand fick  efter två års tjänst en fallskärm på totalt 3,5 miljoner kronor. Om dessa personer arbetar nu har jag inte brytt mig att leta efter.

Är inte det solklar korruption att dela ut skattemedel som fallskärmar bara så där? Finns det flera politiker och deras anställda i andra kommuner som också nallar på skattekistan vid valförlust? Kan en enskild person göra sådana avtal eller godkänns de bara automatiskt när personen sitter tillräckligt högt uppe?

Jag misstänker att det finns liknande avtal lite varstans. Man garderar sig. Man anser sig stå över andra människor. Vara viktig. Speciell. Förtjäna mer än andra av skattemedel. Ha rätt att ta för sig. Kanske man inte ens begriper att skatten kommer från kommunmedborgarnas intjänade lön och inte regnar över en vid behov eller kommer från tryckeriet i källaren. Ja, vi har inget sedeltryckeri längre, våra pengar trycks i Malta.

Vanliga människor som inte hör till politikeradel får gå till den fallande AF och erhålla A kassa med  helt andra summor, då kommer inga miljoner som liten extra dusör.

  • Som arbetslös får du under dag 1-100 högst 80% av din tidigare inkomst, maximalt 910 kronor per ersättningsdag ger max ca 20 000 kr månad.
  • Under dag 101-200 kan du få högst 80 % av din tidigare inkomst, maximalt 760 kronor per ersättningsdag.
  • Under dag 201-300 kan du få högst 70% av din tidigare inkomst, maximalt 760 kronor per ersättningsdag.

Det gäller att hitta ett arbete snabbt för den arbetslöse som inte hör till den politiska gräddan. Då delas inga stora pengar ut.

Många pensionärer får ut mindre per år än dessa politiker tar ut varje månad. Nästan dagligen kan vi läsa om människor som har hamnat på gatan när pension inte räcker till mat och hyra. Eller att man måste avstå från det mesta. Jag antar att det inte finns politiker i den pensionärsgruppen som nu mera kallas fattigpensionärer.

Visst, hög kunskap och effektivt arbete bör betala sig men i jämförelse med andra välutbildade grupper är politikerlönerna orimliga. De behöver inga fallskärmar. Gå med i A kassa och sök annat arbete som vi andra  om ni blir avpolletterade.

https://www.expressen.se/dinapengar/pension/jobbat-ett-helt-liv-har-inte-rad-att-kopa-klader/

https://www.foretagande.se/debatt/politikers-fusk-eroderar-det-svenska-samhallet/?accept_cookies=1

https://www.expressen.se/debatt/satt-dit-fifflande-politiker-forst/

https://mitti.se/nyheter/sedeltryckeri-flyttar-malta/?omrade=botkyrkasalem

I korruptionsindex ligger vi 3a tillsammans med Finland och Singapore medan Danmark tar första platsen följ av Nya Zeeland. Jag antar att fallskärmar mm är inte medräknade?

https://www.transparency.org/cpi2018

 

When the takers out number the workers, any country is doomed eller några siffror om folket i Sverige.

bubbla

29/4 Ytterliga diskussion och uppgifter om våra gemensamma pengar:

http://fnordspotting.blogspot.se/2016/04/om-beskattning-bidrag-och-moral.html

Uppdatering 13/4: Regeringen räknar att fler lever av bidrag i framtiden. Cornucopia idag:

http://cornucopia.cornubot.se/2016/04/regeringen-en-miljon-vuxna-lever-pa.html#more

22/2 skrev jag om hur det ser ut med de som arbetar och de som lever av ersättningar/bidrag:

9 851 017 personer bodde i Sverige i slutet 2015 enligt folkbokföringen. Vi har säkert passerat 10 miljoner nu. 2015 blev vi 103 662 personer fler i landet. Folkökningen under 2015 har till cirka 77 procent berott på invandringsöverskottet och resten på födelseöverskottet alltså de födda minus döda. Som en följd av framför allt invandringen ökade också folkmängden i åtta av tio kommuner. Samtliga av landets kommuner, utom Vaxholm, hade ett invandringsöverskott. Idag har vi också viss överskott av män, vilket jag skrev om förra veckan.
http://blogg.iniskogen.se/2016/02/17/alla-ensamma-man-aker-inte-skoter-och-fiskar/

Andra länder med ungefär 10 miljoner innevånare är Portugal, Bolivia, Grekland, Burundi, Tjeckien, Somalia, Dominikanska Republiken, Benin och Haiti. Ungern har 9,9 miljoner. (Juli 2015)

Ca 1 603 551 personer är födda utomlands, varav 248 497 i Norden ( 2014),  787 473 män och 816 078 kvinnor, av vilka jag är en. Att ha bott här mer än 50 år och har svenskt medborgarskap gör inte mig till en svensk i statistiken. Jag kan inte födas åter. Bra så. Inuti mig bor det en alltmer krympande finsk. Jag är inte längre hemma i Finland men har tveksamheter om är jag hemma i Sverige. Kanske är man hemlös för evigt som invandrare?

Ca 2 miljoner är barn under 18 år. Ungefär lika många som barn är pensionärerna, ca 2,1 miljoner. Av dessa har 770 000 garantipension och 80 % var kvinnor. Det är kvinnor som skötte hem, parets barn utan daghem och passade upp sin make som arbetare och byggde upp samhället. När barnen gick i skolan arbetade även kvinnorna men hann aldrig få fullgod pension. Andra garantipensionärer är de som klämdes mellan två pensionssystem.

225 000 pensionärer lever under EU s fattigdomsgräns. Tro inte att de var bara hemmafruar.

19 000 erhåller äldreförsörjningsstöd och de flesta av dessa är invandrare, alltså noll eller få arbetsår i Sverige. Det är mer lönsamt än att vara en ”fattigpensionär”.

Drygt 88 700 personer över 65 år bodde permanent i särskilda boendeformer av något skäl som demens eller sjukdom. Det är 5 % av den åldersgruppen. 12 % hade hemtjänst. Så de krävande åldringarna är kanske inte så många som vi ständigt får höra?

5 166 000 personer är i arbetskraften. Hur mycket de arbetar har jag inte brytt mig om att leta reda på. Du räknas ju som arbetande bara med en timmes arbetstid i veckan! Många av dessa är anställda med skattemedel inom kommunal och statlig verksamhet och även i arbete som får stöd av skattemedel.  Det allmänna är den största arbetsgivaren i Sverige.

957 400 personer är anställda av Landsting eller Kommun, varav 704 100 i Kommunen. Skolan och barnomsorgen 42 % och vård och omsorg 34 % är de stora arbetsgivarna.

Vi har 257 000 statligt anställda. Det finns 343 Statliga myndigheter och 107 utlandsmyndigheter. Sedan EU och FN samt alla samarbetsorgan av olika slag. Därpå kommer Politikerna och alla de andra som lever av statliga bidrag som tidningar, kultur, församlingar av olika art, hittepå jobb och genustrams. Undra på att vi har världens högsta skatter.

I augusti var 6 200 anställda på Migrationsverket. Det är ett verk som nyanställer medan många andra arbeten krymper. 180 651 asylsökande finns i Migrationsverkets system just nu.

Uppskattningsvis lever kring 25 000-50 000 personer som papperslösa i Sverige. Det innebär att man vistas i Sverige illegalt. Anledningen kan vara avslag på asylansökan, att man har smugglats in i landet eller barn som fötts av papperslösa föräldrar. Men illegala invandrare har sedan 2013 laglig rätt till sjukvård och barn i åldrarna 6-18 har rätt till skolgång. De har också bedömts ha rätt till försörjningsstöd. Märkligt. Det är en fråga som diskuteras. 80 000 är antalet som Regeringen tror sig utvisa den närmaste tiden. Tror.

804 622 personer mellan 20-64 år försörjs genom sociala ersättningar och bidrag. Här avses sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, ersättning vid arbetslöshet, arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd, inte ersättningar från Migrationsverket. Det kan vara fler eftersom flera än en i samma familj kan försörjas till exempel av A-kassa. 140 000 personer har varit sjukskrivna längre än ett år.

388 200 är arbetslösa är registrerade hos AF  varav 32, 2 % långtidsarbetslösa och 121 800 ungdomar.
110 097 Anmälda platser fanns häromdagen hos AF.

Studerande då? 404 000 är inskrivna vid universitet och högskolor, och 19 000 är doktorander. Skatter betalar även dessa utbildningar. Vad sägs om en kurs i ”Sexualitet, kropp, estetik”. Då du ska kunna identifiera och beskriva genusvetenskapliga analyser av hur sexualitet representeras i bl a reklam, scenkonst och pornografi. (Södertörn) Det är väl viktigt att bekosta sånt med skattemedel? Alla vill ha allt, gratis, men helst inte betala till det.

Det är en del vi betalar gemensamt, de som arbetar, som betalar skatter, moms och andra pålagor. Men utgifterna överstiger inkomsterna. Staten lånar eller trixar. Vilka kommuner är på minussidan? De flesta? Malmö att et exempel om politik och inkomster som inte går ihop. Det finns flera. Min förut så välskötta kommun har nu mera bara minus på budgeten, speciellt inom den sociala omsorgen. Och nya utgifter kommer på löpande band.

Malmö hade 2014 den tredje högsta öppna arbetslösheten i Sverige som låg på 15 procent. För att få runt ekonomin erhöll Malmö 2014 drygt 4,4 MDR SEK i kommunalt utjämningsstöd. Vi kan fundera något på om Malmös status om det vore ett bolag, eller kanske ett land. Malmös ekonomi är ”bortom Grekland”  http://ledarsidorna.se/2016/02/bortom-grekland/

Men när alla ligger på Malmönivån, vem ska då betala? Har vi redan passerat nivån där the takers out number the workers? Är vår ekonomi bara en bubbla som snart brister?

http://www.svd.se/mannen-fler-an-kvinnorna-i-sverige/om/sverige
http://www.svd.se/scb-da-passerar-sverige-10-miljonersgransen/om/sverige-vaxer

Något om vår industri:

http://ledarsidorna.se/2016/02/svensk-exportindustri-goes-unplugged/

En del siffror är inte exakt från dagen eftersom statistik släpar efter. När jag började skriva på söndag fanns inte all befolkningsstatistik än från hela 2015.

Förr pensionerade vi de hopplösa fallen

Bild: arbetsträning skall börjas tidigt.

Arbetsförmedlingen har en troget återkommande kundkrets av arbetssökande. Av alla som ”nyregistreras” under ett år är regelmässigt 70-80 procent ”gamla bekanta”, säger gamla AMS ledare. Någon perfekt lösning har de dock inte men AF borde tala klarspråk om verkligheten. Arbetsfrågan är det viktigaste idag? Är det inte vilket samhälle vi ska ha för det är sannerligen förändrat till grunden de senaste 10, kanske 20 åren. Arbetslöshet är bara en tårtbit av samhällsbygget, ett upprepat bekymmer.

Som nyutbildad socionom på 80talet reagerade jag på de ständigt återkommande ”arbetssökande”, penninglösa männen. De flesta var män och alla var över 45 år. Nu valsade de runt mellan AF – som inte ville ha dem – och Socialtjänsten som inte heller ville ha dem. FK hade helst sluppit dem också. En dag tog jag de första 10 akterna från ekonomihandläggaren och läste  livshistorierna. Bara grundskola, något enklare jobb, sparken vid lågkonjunktur, fabriken stängde, AMS kurser, rehabilitering, kanske jobb ett tag, sjukskrivningar, slut på A-kassa, skilsmässa, alkohol, psykiska bekymmer, kroppsliga skador – ja allt som signalerade att den här personen kommer aldrig att prioriteras som arbetssökande. De var gruppen som inte ens platsade i kommunens trädgårdsgrupp som var öppen just för dem som inte hittade arbete trots viss vilja och någorlunda nykterhet.

Jag skickade dem först till Socialmedicinska kliniken för utredning. Som resultat pensionerades ett antal personer och kostnaden flyttades från socialtjänsten till FK. Jag blev skyldig till den så utskällda masspensioneringen på ett bräde. På den tiden satsade kommunerna på socialtjänsten och ett dagcenter invigdes avsedd för dem som inte längre hörde till någon som helst arbetslinje. Det blev ett slags ”gubbdagis”. I stort blev det ett bättre liv för den här gruppen och betydligt enklare för olika samhällsorgan. Vi gav upp att försöka få dem i arbete helt enkelt.

Det var 80talets slut. Vilka är de arbetslösa idag – i verkligheten? Inte medelålders etniska svenskar – om man törs använda det uttrycket. Genom att se nyktert om det finns likartade omständigheter hos dem som inte finner arbete och erkänna problemet kan vi kanske göra något i viss mån. Kanske – för världen är förändrad och arbetsmarknadens flyttlass har gått till låglöneländer. Det går inte längre komma till Sverige på en söndag, hitta ett vitt arbete på måndag och börja på tisdag som jag gjorde 50 år sedan utan att kunna mer än god dag och tack på svenska.

Det är andra tider, det är en helt ny värld med helt nya människor, men jag är inte säker att de styrande har märkt det.