Glöm bostadsköerna, skaffa tält!

Tänker du stå i bostadskön? Kanske har du redan flera år i kön? Varför då? Har du inte rika föräldrar som kan köpa en lya för dig? Ingen Attefallsbo på gång vid föräldrarnas villa? Kanske är du en fattig pensionär som vill byta dig till en mindre lägenhet för du orkar inte med hyran?

Glöm det. Du blir inte prioriterad. Du får inte byta. Förslaget om aktiv bostadsförmedling och bostadsanvisning skall enligt förslag lagfästas, vill din kommun eller inte. Det innebär att alla lediga lägenheter skall anmälas och i stort gå till asylsökanden. Att reglera invandringen lite, bara lite enligt bostadssituationen och  dessutom sätta igång och bygga en ny stad eller två är inte att tänka på. Känn dig blåst med din kötid och avgift. Tillfälliga modulbostäder, alltså byggandet av slum direkt, rekommenderas också. Många tillfälliga lösningar tenderar att bli permanenta. När man renoverar bostäder brukar man få en modul på några kvadrater att bo på, men det är ju kortvarigt.

Det räcker inte med moduler. Allt annat ska till. El, vatten, skolor, vårdcentral, vägar, lekparker, affärer… Inte? Skall vi ha slum i utkanter för asylsökanden och kanske andra som inte kan köpa sig något?

Från utredningen:

Men för att möjliggöra för dem som är nya på bostadsmarknaden att få en bostad är ett kösystem inte det mest optimala, särskilt inte där kötiderna ligger på flera år. Vill man att bostadsförmedlingarna ska vara något mera än ett organ för administration av ett kösystem så måste bostadsförmedlingarna få ett uppdrag att utifrån en eller annan grund fördela lägenheter efter andra parametrar än enbart kötid.

Jag har skrivit sociala förturer under min arbetstid. Det var svårt att få förtur till en bostad. Utredning, läkarintyg, socialtjänstutredning och väldigt god kontakt med handläggarna på Bostadsförmedlingen gav resultat, men inte mer än ett par gånger i året. Nu skall det räcka med att ha en annan nationalitet? Har jag missuppfattat det hela? Troligen inte. http://cornucopia.cornubot.se/2015/03/boverket-flyktingar-ska-ga-forbi.html

Så glöm köerna och skaffa ett bra tält. Det lär ju vara svårt att vräka folk som bor i parker och på andras tomt så… Hur man än vrider och vänder på saken är våra politiker humanister, fast inte för dem som råkar vara födda här. Inte heller förmågan att tänka på konsekvenserna av sitt handlande är särskilt stort.  Läs mer:

http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2015/nyanlandas-boendesituation–delrapport/

http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2015/nyanlandas-boendesituation-delrapport1.pdf

http://ledarsidorna.se/2015/03/en-social-bomb/

http://www.dn.se/arkiv/nyheter/kaplan-vill-se-tillfalliga-bostader-for-flyktingar

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2633668-overvager-modulbostader-at-stora-barnfamiljer