Varmare? Kallare? Skräpigare i alla fall!

DN Kulturs nya artikelserie ”Min stund på jorden” handlar om klimatkrisens moraliska och intellektuella konsekvenser. Intressanta vinklingar, tankeväckande analyser och kommentarer som är redan fulla av misstro och gnäll av dem som tror sig veta bättre. Läs och tänk!

Klimatförändringen är bara ett i en lång rad framtidsproblem med en gemensam orsak. Oavsett om vi talar om minskande biologisk mångfald, förlusten av odlingsbar mark, överfiske och försurning av hav och sjöar eller om just klimatförändringen: allt går tillbaka på den för varje år ökande material- och energiförbrukningen och de utsläpp som genereras av den oupphörliga produktionen av allt fler, alltmer påkostade och tyvärr ofta också alltmer meningslösa konsumtionsvaror. Harald Welzer

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/vart-storsta-moraliska-dilemma

Att veta bättre men göra sämre – eller inte göra någonting alls: Det är mänsklighetens största dilemma. Klimatförändringarna och dess inverkan på människan och hennes villkor är ett faktum. Vi vet att vårt sätt att leva är ohållbart. Vi vet att vår ohejdade konsumtion, vårt slöseri med vatten, vårt frossande i kött, bilkörningen och flygandet – bara för att nämna något – är både orimligt och oförsvarligt. Ansvar och skuld förutsätter kunskap och valfrihet: Vi kan bara vara ansvariga för sådant vi känner till och vi kan bara betraktas som skyldiga när vi hade kunnat välja annorlunda. Vi vet. Och vi kan. Varför gör vi då ingenting? Ann Heberlein

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/att-handla-mot-battre-vetande