Skogshuggare och skogsmulle

Olli Manninen från Finland har fått Nordiska rådets miljöpris. Han är fältbiolog, skogsaktivist och expert på vedlevande svampar. Olli Manninen har bidragit till att stora arealer skogsmark skyddats och inspirerat och utbildat många att värna om vårt naturarv. Så klart fick han meddelandet om priset i en skog, i Värmland, där han var i full gång med det arbete för att kartlägga och dokumentera behoven av fridlysning i de nordiska skogarna, som han nu belönas för.

Manninen är aktiv i såväl Finland, Norge som Sverige, han har arbetat för i stort sett alla Nordens miljöorganisationer och bland annat upprättat webbportalen nordicforests.org.
Motiveringen till priset, ”Nordens förnämsta miljöpris”, lyder:

”Olli Manninen har genom sin insats som kartläggare och nätverksbyggare varit en central person bakom fridlysningen av tiotusentals hektar skog i Finland, Sverige och Norge. Han har utvecklat ett unikt system för kartläggning av rödlistade arter och varit drivkraften bakom kampanjer, som har ökat allmänhetens kunskap om skogarnas biologiska mångfald”.

I en kommentar säger Manninen:

Nordiska rådets miljöpris går inte bara till mig, utan till alla dem som brinner för att bevara de nordiska skogarna. Den frivilliga insatsen är så viktig, också när det gäller att påverka politikerna till att göra en större insats för vår natur. Priset kommer att bidra till att säkerställa vårt arbete framöver.

Medan Olli kämpar för att bibehålla urskog och sällsynta arter tycker Landsbygdsministern att vi bör hugga mer skog, elda upp eller skicka våra råvaror utomlands. Det ger arbetstillfällen. I det har han rätt, annars är hans resonemang långt borta från en hållbar miljö och ekonomi för våra efterkommande. Äganderätten är helig, även om förståndet saknas hos storbolagen och årets resultat i dollar än det enda som räknas.

Men ministern är ju skogsägare själv och pratar i egen sak. Var det C som skulle vara det bästa miljöpartiet? Nä.

Den 22 maj var FN:s dag för biologisk mångfald.